Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Методичні засади оптимізації структури капіталу підприємства

Автор: 
Наталія Петрук (Миколаїв, Україна)

 

Нині не існує єдиного методу оптимізації структури капіталу підприємства. Зважаючи на багатоваріантність джерел залучення капіталу, необхідно розробити методику оптимізації структури капіталу підприємства з урахуванням галузевих особливостей та сучасних умов господарської діяльності.

Питання управління структурою капіталу та її оптимізації є особливо актуальним у нинішній період нестабільної економіки, оскільки його успішне вирішення дозволить підприємству підвищити прибутковість, мінімізувати витрати на залучення фінансових ресурсів, забезпечити відповідний рівень економічної стійкості підприємства.

Метою статті є розробка методики оптимізації структури капталу підприємства. Для цього передбачається формування єдиної теоретичної бази, що буде охоплювати увесь комплекс питань оптимізації структури капіталу підприємства (тлумачення поняття «структура капіталу», формулювання цілей і завдань ефективного управління оптимізацією структури підприємств, організаційного механізму її реалізації для формування зручної у користуванні інформаційної бази теоретичних аспектів структури капіталу).

Матеріал містить складні для відображення елементи, для перегляду завантажити її по цьому посиланню.