Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор: 
Світлана Шульга (Прилуки, Україна)

На сучасному етапі розвитку освіти суспільство ставить високі вимоги до рівня навченості, тому завдан­ня сучасної школи полягає у вихованні особистості, здатної до творчої діяльності. Вивчення інформатики в початкових класах передбачає розвиток логічного й алгоритмічного мислення в учнів, а також оволодіння практични­ми навичками роботи з комп'ютером. На сьогоднішній день інформатика розглядається як один з найважливіших компонентів загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного світогляду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основних психічних якостей учнів. Вивчення інформатики та інформаційних технологій у по­чатковій школі є невід'ємною частиною сучасної освіти. Завданням шкільного курсу «Інформатика» є здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний вплив на учнів, сприяти формуванню особистості, здатної правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, рівень компетентності та конкурентоспроможності; використано сучасні організаційні форми, методи й технології викладання інформатики в загальноосвітній школі

Але в даний час склалась досить суперечлива ситуація: незважаючи на вивчення інформатики в початкових класах , комп’ютер в навчально-виховному процесі початкової школи, нажаль, майже не використовується, а якщо і використовується то безсистемно і переважно з метою контролю знань, не торкаючись, як правило, інших етапів навчання. Основними причинами цього можна вважати недостатній рівень фінансування загальноосвітньої школи, нестача на ринку пропозиції програм навчального призначення, які б відповідали дидактичним вимогам.

Для пропедевтичного вивчення інформатики можна використовувати такі навчально-методичні матеріали, рекомендовані МОНмолодьспорту:

навчальний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів; навчально-розвивальний комп’ютерний програмний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів; програму пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» [ 1 ]

Програма курсу «Сходинки до інформатики» для 2—4 класів. Автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. (Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4-5, 2006 р.) Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним і призначений для учнів 2-4 класів. Вивчаючи його, учні оволодівають основними навичками роботи з комп’ютером, отримують уяву про його можливості, навчаються використовувати комп’ютер для складання текстів та малювання, знайомляться з поняттям алгоритму, основними алгоритмічними структурами та вчаться складати алгоритми; працюючи з навчальними комп’ютерними програмами закріплюють знання та навички, набуті при вивченні інших предметів, розвивають логічне мислення, пам’ять, увагу, просторову уяву та творчі здібності.

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби:

 1. Операційна система Microsoft Windows XP, стандартні програми: текстовий редактор WordPad та графічний редактор Paint.

 2. Електронний засіб навчального призначення "Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних ігрових програм". [ 2 ]

Програма пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» для 2-4 класів. Автор: Коршунова О.В.  (Коршунова О.В., Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. — Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. — 368 с.) При створенні комплекту врахована специфіка вікової психології дітей — за його допомогою навчальний процес легко перетворюється на захоплюючу гру. Кожен крок уроку покликаний стимулювати пізнавальну діяльність та інтереси учня в доступній для їх віку формі. Комплект сприяє всебічному розвитку дитини й створює основу для успішного введення в середніх та старших класах основних понять інформатики.

Комплект «Шукачі скарбів» складається з:

 1. навчально-методичного посібника з інформатики для 2–4 класів;

 2. зошитів-конспектів для учнів 2–4 класів;

 3. комп’ютерної навчальної програми «Скарбниця знань» , яка розповсюджується безкоштовно.

Курс розрахований на 102 години і вивчається як спецкурс або факультативний курс по 1 годині на тиждень за рахунок годин варіативної частини робочого навчального плану.

Вивчення курсу передбачає постійний доступ учнів до комп'ютерів, які працюють під операційною системою Windows XP.

Для викладання курсу використовується програмне забезпечення:

— пакет програм «Скарбниця знань»;

— текстовий редактор «Блокнот»;

— графічний редактор «Paint». [ 3 ]

Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» Автор: Антонова О.П., Шепетівський НВК №2 школа-гімназія, Хмельницька область. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011) Пропедевтичний курс «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2 4 класи», орієнтований на вивчення в 2-4 класах загальноосвітньої школи. Вивчення курсу передбачає оволодіння основними навичками роботи з комп’ютером, розвиток мислення, уваги. Логічні вправи формують вміння виявляти закономірності, класифікувати об’єкти за ознаками, працювати з множинами. Першу половину уроку учні працюють без комп’ютера, знайомляться з загальними положеннями курсу інформатики, виконують вправи на розвиток уяви, уваги, логічного мислення, творчих здібностей тощо. [4] Дана програма не має розробленого власного програмного забезпечення,тому використовує пропрієтарне програмне забезпечення.

Працюючи із вище вказаними програмами школа стикається з такими проблемами:

 1. Вартість ліцензії на користування програмним забезпеченням «Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних програм» складає 500 грн на 1 вчительське та 10 учнівських робочих місць на 3 навчальні роки.

 2. Не всі школи можуть придбати ліцензію на операційну систему Windows. Тому використання безкоштовного комплексу «Скарбниця знань» теж ускладнене.

Для вирішення даних проблем все більшої популярності набирає вільне програмне забезпечення, котре можна безперешкодно використовувати, вивчати та змінювати і котре може копіюватись та поширюватись у зміненій чи незміненій формі без будь-яких обмежень, з тим щоб наступний користувач також мав всі перелічені права. Вільні програми дозволяють користувачам співпрацювати один з одним й розвиватися. [5]

Це також стосується й шкіл. По-перше, вільне програмне забезпечення дозволяє зберігати шкільні гроші. Навіть у найбільш багатих країнах школи мають певні проблеми з фінансуванням. Вільне програмне забезпечення дає школам, як і іншим користувачам, свободу копіювати та поширювати програмне забезпечення. Так шкільна система може легально робити копії для всіх комп’ютерів для всіх шкіл. Школа повинна викласти дітям шлях життя, що буде дуже корисним суспільству в цілому. Якщо школи вчать вільному програмному забезпеченню, то учні зможуть використовувати його й після випуску. Залучення учнів до використання вільного програмного забезпечення та участі у житті співтовариства вільного програмного забезпечення — практичний урок життя. Це більш гуманний зразок для наслідування у житті.

Розглянемо варіанти використання таких програм.

DoudouLinux – це операційна система, призначена для дітей, щоб зробити роботу на комп'ютері легкою і приємною. DoudouLinux пропонує десятки програм, призначених для дітей у віці від двох до 12 років і являє собою просту середу, подібну ігровій приставці. Діти можуть вчитися, дізнаватися і розважатися, без постійного нагляду тат і мам. Набір програм для навчання в DoudouLinux: Gamine - дозволяє дітям від двох років грати мишкою без ризику що-небудь зіпсувати, Pysycache - більш складна гра для дітей від трьох років, Childsplay -цілий набір ігрових програм для дітей від чотирьох років, TuxPaint -програма для малювання, Gcompris - набір навчальних програм з різних дисциплін та ігор, адаптований для дітей у віці від двох років і вище. Система поставляється як образ флешки або компакт-диска, її не треба встановлювати. DoudouLinux не зачіпає ні дані, що зберігаються на комп'ютері, ні встановлену операційну систему. DoudouLinux спрямований на те, щоб зробити комп'ютер доступним для всіх дітей на Землі без усякої дискримінації. Більш того, DoudouLinux доступний кількома мовами, щоб дитині було комфортно, коли він почне читати.

Edubuntu — один із варіантів Ubuntu, дистрибутив Linux, розроблений для навчальних класів. До складу Edubuntu входить велика кількість навчального програмного забезпечення, яке використовується в процесі навчання дітей в усьому світі, наприклад KTouch - клавіатурний тренажер,що дає змогу розвивати швидкість друку; Gcompris включає в себе більше 80 навчальних ігор для дітей від 5 до 12 років,до нього входять ігри з клавіатурою, мишкою, тренажер пам'яті, уваги, логіки і т.д.; TuxMath - навчальна гра,за допомогою якої діти вивчають арифметику.

Розробка цієї операційної системи ведеться разом із вчителями. Специфічне програмне забезпечення, що входить до складу дистрибутиву розраховане на вікову аудиторію 6-18 років.

Первинною метою Edubuntu є надати педагогам з невисокими технічними знаннями і навичками роботи з персональним комп'ютером можливість встановити комп'ютерну лабораторію, або онлайнове навчальне середовище за короткий час, і забезпечувати просте адміністрування.

Іншими головними цілями проекту є забезпечення централізованого управління конфігурацією, користувачами і процесами, разом із засобами для спільної роботи у класній кімнаті. А також – збір кращого відкритого програмного забезпечення та цифрових матеріалів для освіти.

Використовуючи в Edubuntu середовище Wine, можна емулювати запуск Windows-додатків без використання самої ОС Windows, тому можна створити сприятливі умови для використання ПЗ «Скарбниця знань».

Висновок проаналізувавши програмне забезпечення з інформатики для початкової школи, можна зробити висновок, що вільне програмне забезпечення є більш раціональним для використання за пропрієтарне, спираючись на існування трьох основних мотивів для використання вільного програмного забезпечення державними навчальними організаціями:

 1. усунення залежності від одного постачальника програмного забезпечення;

 2. зменшення витрат на інформатизацію;

 3. безпека роботи за комп’ютером.

Використання вільного програмного забезпечення не виключає можливості роботи з доступним пропрієтарним при їх вдалому поєднанні.

 

Література:

 1. Лист про вивчення інформатики збірка МОН_21-24_2011-2012

 2. Програма курсу « Сходинки до інформатики» для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи.

 3. Програма курсу «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» для 2-4 класів.

 4. Програма курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. 2-4 класи

 5. Стаття Річарда Столмена "Чому школи повинні використовувати виключно вільне програмне забезпечення"

 

Науковий керівник: Іштукін Валерій Володимирович, викладач-методист