Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНОК

Автор: 
Алла Дергоусова (Харків, Україна)

Сьогодні будь-яка торгова марка, яка дійсно хоче закріпитися на ринку або просунутися вперед, потребує складання стратегії просування послуг товарів. Можна сказати, що стратегія просування товару на ринок - це план із захоплення, без якого можна залишитися забутим, невибраний, навіть якщо у вашого продукту є маса переваг. Якщо ж про вас не знають або забули, що і відбувається з часом, якщо не продумати стратегію просування товару, рано чи пізно це призведе до зниження прибутку, а то й до розорення. Також стратегія просування конкретного продукту чи торгової марки в цілому необхідна в тому випадку, якщо ваша ділова репутація була якимось чином підірвана, споживач засумнівався в якості товару і т. д.

Але не існує безвихідних ситуацій, тому що грамотна стратегія просування допомагає знайти вихід навіть із самих складних і нестабільних. Розробка бренду - це завжди чітко вивірений план. Перефразовуючи відомий вислів: відомими брендами не народжуються - ними стають. І стають саме завдяки стратегії просування окремого товару та іміджу марки в цілому.

В основі стратегії просування продукції лежить всебічний аналіз.

Стратегія просування будь-якого продукту вимагає участі групи професіоналів, вузьких фахівців у різних областях. Всебічний аналіз при складанні стратегії ефективного просування дозволяє не упустити жодної важливої деталі. Маркетингова стратегія просування виявить конкурентні переваги товару, структуру ринку і тенденції його розвитку, принципи ціноутворення. На основі стратегії просування послуг буде встановлений і обґрунтований спосіб цінового та цільового позиціонування. При складанні стратегії просування товару чи бренду на ринок будуть визначені можливості конкурентів, відносини компанії з клієнтами та партнерами, аналіз сильних і слабких сторін компанії. Стратегія просування будь-якого продукту - це скрупульозний аналіз всіх складових, в якому не буває дрібниць або незначних пунктів. Важливо все: починаючи від назви компанії, створення логотипу до визначення корпоративного стилю і рекламних каналів.

Стратегія просування товарів - комбінування різних способів і каналів реклами.

Стратегія просування товарів дозволяє зробити прогноз майбутнього розвитку з урахуванням стану ринку і ресурсів самої компанії. Так, за допомогою стратегії просування продукції можна дати оцінку ринкових ризиків і можливостей, визначити вільні ніші ринку чи способи проникнення на вже зайняті, визначити основу для медіа-та креативної кампанії. Традиційно одним з етапів стратегії просування товарів на ринок є реклама - у кожному конкретному випадку використовуються свої рекламні канали і носії. Пропонуючи стратегії ефективного просування, ми пропонуємо і всі існуючі на даний момент способи передачі комунікативного повідомлення за допомогою реклами. Замовляючи розробку стратегії просування товарів, ви отримуєте необмежені можливості, які відкриває BTL і ATL реклама [1].

Після написання маркетингової стратегії просування товарів за справу беруться спеціалісти з креативним мисленням (креатори), які придумують безцінні ідеї. Такі ідеї, які дозволять досягти цілей, зазначених у плані стратегії просування, і дають можливість успішно минути «підводні течії». Далі важливо враховувати всі сторони бренду: фірмовий стиль, дизайн упаковки, представницькі матеріали, організацію POS-матеріалів в точках продажів, ввічливе обслуговування, наявність програм лояльності та інше. Стратегія просування товару повинна співвідноситися з реальними ресурсами компанії, в тому числі тимчасовими. Стратегія просування розписується на досить тривалий термін і повинна доповнюватися і корегуватися в інтерактивному режимі в залежності від поточних обставин.

Вітчизняний ринок товарів перебуває в процесі постійного видозмінення, на сьогоднішній день розвитку економіки є величезні потенційні можливості його розвитку. Стратегія просування продукту, як одна з найбільш важливих стратегій, також має великий потенціал і може змінюватися відповідно до змін економічного середовища.

Для визначення стратегії просування товарів найбільш істотні наступні обставини. По - перше, різко розрізняється платоспроможність населення в ряді великих міст і на решті території країни. По - друге, склалися різкі відмінності по групах підприємств: поряд з підприємствами високого технічного і технологічного рівня, фінансово стійкими, високорентабельними більшість підприємств мають відсталу технологію, застарілі виробничі фонди і відповідно низьку рентабельність. Нарешті, надмірна диференціація населення за рівнем доходів. Середній розмір доходів забезпечених людей приблизно в 12 разів перевищує доходи аналогічної за чисельністю групи малозабезпечених.

У таких умовах стратегії просування продукту різноманітні і навіть суперечливі. Причому різні стратегії та їх ознаки можуть принципово відрізнятися. Наприклад, ознака поліпшення платоспроможності населення хоча і діє завжди, але до нього ставляться по-різному.

ТОВ «Національні Алкогольні Традиції» - лідер алкогольного ринку України з виробництва винної та лікеро-горілчаної продукції бездоганної якості. Місія компанії – втілення багатьох національних традицій в сучасному алкогольному виробництві, розвиток культури споживання алкогольних напоїв. Історія ТОВ «НАТ» нерозривно пов’язана з розвитком холдингу «Баядера» - одного з найбільших торговельно-промислових холдингів в Україні, що спеціалізуються на виробництві та реалізації високоякісного алкоголю. До складу ТОВ «НАТ» входить ТОВ «Авант-Трейд», яке розповсюджує алкогольну продукцію на території України (Cinzano, «Російський Стандарт», Jonnie Walker, White Horse, Baileys, Sheridan's, Xeven, Xenta Absenta, J&B та ін.).

Реклама на ринку алкогольних напоїв через такі засоби масової інформації, як телебачення й радіо, проводиться досить рідко і має вигляд, скоріше, спонсорінгу, ніж реклами як такої. ТОВ «Авант-Трейд» в своїй діяльності досить активно використовує такий засіб просування як Інтернет. Також на сьогодні керівництво ТОВ «Авант-Трейд» почало привертати власну увагу до паблік рілейшнз. Воно вдається до спонсорінгу, організовує прес-конференції. Такі заходи паблік рілейшнз дозволяють сформувати позитивне ставлення громадськості до даного підприємства, а через це домогтися значних пільг для його функціонування, привернути увагу впливових партнерів.

Заходи по стимулюванню збуту зводяться до виставок, ярмарків, цінових знижок, експозицій, розповсюдження зразків, рекламних сувенірів, представницьких заходів для клієнтури, ділової переписки, сервісу тощо.

Метою розробки комунікаційної програми ТОВ «Авант-Трейд» на сьогодні є досягнення зростання обсягу продаж.

Цільовою аудиторією комунікаційної програми ТОВ «Авант-Трейд» є: клієнти – гуртові та роздрібні; заклади відпочинку «HoReCa» (нічні клуби, бари, кафе, ресторани); чоловіки у віці 25-50 років з високим та середнім рівнем доходу. Найбільш ефективними для ТОВ «Авант-Трейд» можуть бути такі засоби реклами: реклама в Інтернет; реклама у пресі; реклама на радіо; реклама в місцях продажу. Але ця реклама звісно ж має характер інформування цільової аудиторії щодо діяльності товариства на території України.

 

Литература:

  1. Лук′янець, Т. І. Рекламний менеджмент: навч. посібник / Т. І. Лук′янець. – К.: КНЕУ, 1998 – 286 с.

  2. ТОВ «Національні Алкогольні Традиції» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nat.ua/ru/about/develope/?SID