Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ПЕРЕДВИБОРЧІ ПЕРСОНАЛІЇ У ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ GAZETA WYBORCZA ТА КОРЕСПОНДЕНТ

Автор: 
Олена Романенко (Київ)

The results of content analytic research of news that were published on the websites of Gazeta Wyborcza (Poland) and Korespondent (Ukraine) on the elections in Ukraine (compared to the time in three months before elections in 2007 and 2010) are given.

У статті наведено результати контент-аналітичного дослідження новинних повідомлень, що публікувалися на сайті видання Gazeta Wyborcza (Польща) та Кореспондент (Україна) стосовно виборів в Україні (порівняно часовий проміжок у три місяці до виборів 2007 р. та 2010 р.).

Ефективним методом опрацювання масових джерел, зокрема періодичних публікацій, є контент-аналіз [1]. Проводячи дослідження, було вирішено об’єднати головні переваги даного методу [2; с. 34]:

  • провести порівняння текстів, створених різними джерелами (видання Gazeta Wyborcza (Польща) та Кореспондент (Україна) та
  • проаналізувати динаміку певного явища, якщо розглядати упорядкований у часі набір текстів одного джерела (2007 та 2009-10 рр.):

Завдання даного контент-аналітичного дослідження:

  • дослідити зазначеним методом польське Інтернет-видання за період українських передвиборчих кампаній (з липня 2007 по вересень 2007 та з жовтня 2009 по січень 2010 р. включно – для президентських);
  • дослідити методом контент-аналізу українське Інтернет-видання за той самий період;
  • порівняти отримані результати за два періоди;
  • прослідкувати, стосовно яких кандидатів та партій було використано найбільше інформування;
  • порівняти результати з офіційними результатами виборів.

Для визначення, які саме сайти варто досліджувати, було відібрано найпопулярніші Інтернет-видання Польщі (http://wyborcza.pl) та України (http://korrespondent.net).

Під час дослідження в сумі за два періоди було оброблено 2178 статей про вибори в нашій державі: 31 польською та 2147 українською мовами.

Результати дослідження:

Польські медіа писали про наші вибори більш поверхнево, ніж українські не заглиблюючись у деталі та не називаючи багато прізвищ, згадувалося лише керівництво країни. Тому найбільше писалося про сам факт дострокових виборів, (у 2007 р. – 45,45% - можливо, тому, що ці вибори були дострокові, у 2010 р. –14,29%), про діючого президента Віктора Ющенка (у 2007 р. – 18,18%, у 2010 р. – 23,81). Про основних його політичних опонентів Юлію Тимошенко (у 2007 р. – 18,18%, у 2010 р. – 14,29%), Віктора Януковича (у 2007 р. – 9,09%, у 2010 р. – 14,29%). У 2009-2010 роках у польських новинних повідомленнях з’являються нові персоналії – Сергій Тигіпко (4,76%) та Арсеній Яценюк (4,76%). Відомості ж про Володимира Литвина не публікуються. 23% польських інформаційних повідомлень є загальним описом розстановки політичних сил на Україні (узагальнено в графі «всі кандидати»).

Українське он-лайн видання також збільшило кількість матеріалів про діючого президента (у 2007 р. – 12,68%, у 2010 р. – 20,57%). А от про Віктора Януковича стали писати менше, про Юлію Тимошенко – навпаки, більше. У 2010 р. з’явилися «нові обличчя» – А. Яценюк, С. Тігіпко, А. Грищенко та інші, про яких не писали у 2008 році. Українське видання також описувало інформацію з прес-служб партій, заяви партійних соратників кандидатів (у польському матеріалі інформація була більш узагальнена, якщо партії згадувалися, то лише в контексті певного кандидата). Наприклад: «Наша Україна» у 2007 р. мала 5,10% з усього масиву статей, а у 2010 р. – 0,47%), «Партія Регіонів» у 2007 р. – 5,89%, у 2010 р. – 3,8%), «БЮТ» у 2007 р. – 4,08%, у 2010 р. – 3,32%). Інші партії теж мали незначне відсоткове представлення.

Процентне відношення отримане деякими кандидатами протягом двох періодів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1: Передвиборчі персоналії
 № Політичні персоналії Gazeta Wyborcza Кореспондент 
 2007 р. 2010 р. 2007 р. 2010 р.
1 Віктор Ющенко  18,18%  23,81%  12,68%  20,57% 
2 Віктор Янукович 9,09% 14,29% 11,21% 9,18%
3 Юля Тимошенко 18,18% 14,29% 12,91% 15,03%
4 Володимир Литвин 9,09% - 3,28% 4,91%
5 Арсеній Яцинюк - 4,76% - 3,24%
6 Сергій Тигіпко - 4,76% - 2,06%
7 Петро Симоненко - - 1,59% 0,55%
8 Юрій Луценко - - 11,55% 0,55%
9 Адам Мартинюк - - 1,59% -
10 Анатолій Зрищенко - - - 1,34%
11 Олег Тягнибок - - - 1,27%
12 Юрій Костенко - - - 0,32%
13 Наталія Вітренко - - 0,23% 0,40%
14 Василь Противсіх - - - 0,79%
15 Людмила Супрун - - - 0,32%
16 Сергій Ратушняк - - - 0,95%
17 всі кандидати - 23,81% 7,36% 11,08%
18 вибори 45,45% 14,29% 10,65% 17,65%

Власне, про що саме були повідомлення політичного характеру? Найбільше у 2007 р. писали про результат виборів та скандали, а у 2010 р. – про особистості політиків-кандидатів на пост Президента України. Дані зведено у таблиці 2:

Таблиця 2: Об'єкт інформаційних матеріалів обох періодів
 № Об'єкт статті Кореспондент Gazeta Wyborcza
 2007 р. 2009-10 рр. 2007 р. 2009-10 рр.
1 особистість-кандидат 9,34% 36,23% 9,09% 23,81%
2 соціальна група 12,07% 8,54% 9,09% 14,29%
3 організація виборів, гроші 3,76% 11,71% - -
4 явище 1,94% 0,47% - -
5 майбутня розстановка політичних сил 18,45% 13,77% 9,09% 14,29%
6 виконання передвиборчих обіцянок 13,55% 4,83% - 4,76%
7 правила голосування 4,90% 2,77% - 0,00%
8 передвиборчі поїздки 11,28% 5,78% - 4,76%
9 закон 0,91% 2,37% - 4,76%
10 подія-вибори 8,20% 4,35% 9,09% 4,76%
11 прогнози результатів виборів 9,11% 2,53% 36,36% 9,52%
12 скандал, фальсифікації 6,49% 4,03% 27,27% 4,76%
13 грип (надзвичайний стан) - 2,29% - 14,29%
14 програми кандидатів - 0,32% - -

 

Висновки:

Провівши аналіз новинних повідомлень, що публікувалися на сайті http://wyborcza.pl та http://korrespondent.net за два визначені періоди, можна зробити висновки про інформацію політичного характеру стосовно України, що міститься в даних Інтернет-виданнях.

Зміст статей в обох країнах були: виконання передвиборчих обіцянок, правила голосування, подія передвиборчої поїздки, прогнози результатів виборів. У 2007 р. польське видання висвітлювало матеріали-прогнози результатів виборів та скандали, то у 2009-10рр. журналісти зупинялися на детальному описі особистості та діяльності окремого кандидата. Українське Інтернет-видання під час першого періоду приділяло найбільше уваги майбутній розстановці політичних сил в Україні, а під час другого – особистості політиків. Факти описувалися про головних гравців передвиборчих перегонів, президента та прем’єр-міністра України. Персоналії, що згадувалися частіше за інших отримали більше голосів на виборах, ніж ті, про кого інформації було недостатньо.

Підсумовуючи сказане, Інтернет є новим віртуальним простором, що є одночасно і інформаційним, і економічним, і фінансовим, і торгівельним, і публічним. А особливо – політичним.

Література:

  1. Семотюк О. Застосування контент-аналізу в дослідженнях преси як масового джерела/ Орос Семотюк // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2007. – Випуск 30. – С. 68-73.
  2. Різун В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві: Навчальний посібник / В.В.Різун, Т.В. Сотникова. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Преса України, 2008. – 144с.

 

 

РОМАНЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА Аспірантка Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

Науковий керівник: д.політ.н., проф. Зернецька О. В.