Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ У ПЕРЕКЛАДІ

Автор: 
Аліна Мамієва (Київ)

Дослідженню багатозначності слів англійської мови приділяли увагу багато дослідників [ Білодід І. К., Арнольд І.В., Баллі Ш., Болтянська Р.І., Булаховський Л.А., Виноградов В.В., Малаховський Л.В., Плющ М.Я.,

Потебня О.О., Смирницький О.І., Шмельов Д.Н., Gillieron J., Porzig W., Wеisgerber L. та інші]. Але і зараз виникає чимало питагь при перекладі на інші мови. Таким чином для автентичності міжмовних перекладів необхідно мати чітке тлумачення кожного слова.

Актуальність даного дослідження:

Дане дослідження проводилось у зв’язку з необхідністю тлумачення неоднозначного іменника англійської мови ,,Date” для перекладів на російську, українську, німецьку мови.

Розмежування неоднозначного іменника ,,Date” є необхідним завданням для автентичності іншомовного перекладу. Результати даного можуть дати можливість використовувати їх на практиці для створення різних видів словників (тлумачних, іншомовних тощо), алгоритмів машинного перекладу, розв'язання теоретичних проблем лексикології.

Мета статті: продемонструвати варіант створення ТФЗС (тлумачення формули значення слова) на основі якої, за допомогою ІККР (інформаційно-кореляційний критерій розмежування) буде розмежоване багатозначне слова англійської мови ,,Date”.

На основі аналізу словників (Abbyy Lingvo 12, multitran.ru, mega.km.ru, The Oxford English Dictionary) ми виділяємо 21 значення слова ,,Date”. Проведемо аналіз за двома основними позиціями порівняння: аналітична дефініція (тлумачення 1.1.) сутності та аналітичний опис (тлумачення 1.2.) функціональної суті

 


АГК "Дата"

 

епоха

дати життя

рік народження/

смерті

вистава

1.1

великий проміжок часу з визначеними подіями, явищами або процесами у природі, суспільстві, науці

проміжок часу у житті людини

важлива дата ,яка позначає рік, коли хтось народився/помер

показ п’єси, опери, балету, спектаклю

1.2

для позначення значимого проміжку часу (століття, історія)

для позначення важливих дат у житті людини (одруження)

для позначення народження/смерті

для показу п'єси за допомогою дійових осіб

 

 

Дата-13

Дата-14

Дата-15

Дата-16

 

ангажемент

термін придатності

важлива дата

фінік

1.1

контракт з артистом або театральним колективом на певний термін і на певних умовах

кінцева дата споживання/ви-користання

певного продукту, матеріалу

важливий день у житті людини

дерево родини пальмових із солодкими поживними плодами

1.2

для позначення документа, що дає можливість працювати у певній установі

для позначення певної дати кінцевого строку споживання

для позначення певної особливої події у житті людини

для позначення рослини, їстівного плоду

 

 

 

 

 

 

Дата-17

Дата-18

Дата-19

Дата-20

 

тривалість

 

датування

календар

дурник

1.1

час, протягом якого щось діє, відбувається, існує

позначення, що передбачає проставляння дат на документах

таблиця, книжка з послідовним переліком усіх днів року за місяцями й поданням інших відомостей, пов'язаних з цими днями

ще не досить розумна дитина, людина (лагідно)

1.2

для позначення певного проміжку часу, за який щось відбувається (довгий чи короткий)

для проставляння дат

для переліку днів у році, відзначення певних важливих дат

у звертанні до дитини

 

 

Дата-21

 

 

 

 

зустріч ( не ділова)

 

 

 

 

1.1

зустріч у неофіційній обстановці

 

 

 

1.2

для позначення зустрічі особистісного характеру, яка є домовленою

 

 

 


АГК

Дата-1

Дата-2

Дата-3

Дата-4

Позиція порівняння

1.1

1∩2∩3∩11∩15∩

18∩19

2∩1∩3∩11

∩15∩18∩19

 

3∩1∩2∩15∩

18∩19

4∩21

1.2

1∩2∩3∩11∩15∩

18∩19

2∩1∩3∩11

∩15∩18∩19

3∩1∩2∩15∩

18∩19

4∩21

Технологічна карта атестації АГК "Дата"

АГК

Дата-1

Дата-2

Дата-3

Дата-4

Позиція порівняння

1.1

1∩2∩3∩11∩15∩

18∩19

2∩1∩3∩11

∩15∩18∩19

 

3∩1∩2∩15∩

18∩19

4∩21

1.2

1∩2∩3∩11∩15∩

18∩19

2∩1∩3∩11

∩15∩18∩19

3∩1∩2∩15∩

18∩19

4∩21

АГК

Дата-5

Дата-6

Дата-7

Дата-8

Позиція порівняння

1.1

5∩6∩7∩8∩9∩10∩14∩17

6∩5∩7∩8∩9∩10∩14∩17

7∩5∩6∩8∩9∩10∩14∩17

8∩5∩6∩7∩9∩14∩17

1.2

5∩6∩7∩8∩9∩10∩14∩17

6∩5∩7∩8∩9∩10∩14∩17

7∩5∩6∩8∩9∩10∩14∩17

8∩5∩6∩7∩9∩14∩17

АГК

Дата-5

Дата-6

Дата-7

Дата-8

Позиція порівняння

1.1

5∩6∩7∩8∩9∩10∩14∩17

6∩5∩7∩8∩9∩10∩14∩17

7∩5∩6∩8∩9∩10∩14∩17

8∩5∩6∩7∩9∩14∩17

1.2

5∩6∩7∩8∩9∩10∩14∩17

6∩5∩7∩8∩9∩10∩14∩17

7∩5∩6∩8∩9∩10∩14∩17

8∩5∩6∩7∩9∩14∩17

АГК

Дата-9

Дата-10

Дата-11

Дата-12

Позиція порівняння

1.1

9∩5∩6∩7∩8

10∩1∩2∩3∩11

∩15

11∩1∩2∩3∩10

∩15∩19

12∩12

1.2

9∩5∩6∩7∩8

10∩1∩2∩3∩11

∩15

11∩1∩2∩3∩10

∩15∩19

12∩12

АГК

Дата-13

Дата-14

Дата-15

Дата-16

Позиція порівняння

1.1

13∩13

14∩1∩2∩5∩18

15∩1∩2∩3∩10∩11

∩19

16∩16

1.2

13∩13

14∩1∩2∩5∩18

15∩1∩2∩3∩10∩11

∩19

16∩16

АГК

Дата-17

Дата-18

Дата-19

Дата-20

Дата-21

Позиція порівняння

1.1

17∩5∩6∩7∩8∩9

18∩1∩2∩14

19∩1∩2∩3∩10

∩11∩15

20∩20

21∩4

1.2

17∩5∩6∩7∩8∩9

18∩1∩2∩14

19∩1∩2∩3∩10

∩11∩15

20∩20

21∩4

 

Наведеної інформації за позиціями 1.1 та 1.2 достатньо для розмежування неоднозначностей АГК ,,Date”

Згідно з прийнятими вище умовними позначеннями можна записати результати розмежування у такому вигляді, де ∩- наявність кореляції; верхній індекс – позначає полісеми, а нижній індекс- омоніми:

АГК

Дата-1

Дата-2

Дата-3

Дата-4

Результат розмежування

Дата11

Дата21

Дата31

Дата12

АГК

Дата-5

Дата-6

Дата-7

Дата-8

Результат розмежування

Дата13

Дата23

Дата33

Дата43

АГК

Дата-9

Дата-10

Дата-11

Дата-12

Результат розмежування

Дата53

Дата63

Дата41

Дата14

АГК

Дата-13

Дата-14

Дата-15

Дата-16

Результат розмежування

Дата15

Дата73

Дата51

Дата16

АГК

Дата-17

Дата-18

Дата-19

Дата-20

Результат розмежування

Дата83

Дата61

Дата71

Дата17


АГК

Дата-21

Результат розмежування

Дата 22

 

Таким чином, неоднозначне слово ,,Дата” має 7 груп омонімів, де

1 група омонімів має у своєму складі 7 полісемів;

2 група - 2 полісеми;

3 група- 8 полісемів;

4 група- 1 полісем;

5 група- 1 полісем;

6 група- 1 полісем;

7 група- 1 полісем

Ми знайшли В/В (вектор інформаційної відповідності)цього слова на російську та німецьку мови. Результати:

Англійська мова

Російська мова

Німецька мова

Date-1 11

дата

das Datum

Date-2 21

число

das Datum

Date-3 31

день

das Datum

Date-4 12

встреча

die Zusammenkunft

Date-5 13

срок

die Zeit

Date-6 23

время

die Zeit

Date-7 33

период

die Zeit

Date-8 43

пора

die Zeit

Date-9 53

эпоха

die Zeit

Date-10 63

даты жизни

das Datum

Date-11 41

год рождения/смерти

das Datum

Date-12 14

представление

der Begriff

Date-13 15

ангажемент

das Engagement

Date-14 73

срок годности

der Verkaufsdatum

Date-15 51

важная дата

das Datum

Date-16 16

финик

die Dattel

Date-17 83

продолжительность

die Zeit

Date-18 61

датировка

das Datum

Date-19 71

календарь

das Datum

Дата-20 17

глупышка

das Dummerchen

Дата-21 22

встреча (свидание)

die Zusammenkunft

 

Висновок: На прикладі іменника неоднозначного англійської мови ”Date”, ми продемонстрували дієвість ІККР, за допомогою якого можна чітко та однозначно розмежовувати лексичні неоднозначності. Однозначність є основним елементом для автентичності міжмовних перекладів.

Література:

 1. к.ф.н., Солдатова Л.П.
 2. Словник української мови: В 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред.
 3. І. К. Білодіда. – Київ: Наукова думка, 1970-1980.
 4. Д. І. Ганич, І. С. Олійник Російсько - український словник видання п'яте, ГОЛОВНА РЕДАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ.- Київ-1980.
 5. O. S. Hornby. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English
 6. Oxford University Press, 7 edition.-1948-1748р.

Електронні словники:

 • English-Ukrainian Dictionary (Express) на сайті ukrmova
 • Ukrainian-Englisch Dictionary на сайті ukrmova
 • Abbyy Lingvo 12
 • multitran.ru
 • mega.km.ru

 

 

Аліна Мамієва - студентка III курсу філологічного факультету Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Науковий керівник: к.ф.н., Солдатова Леся Петрівна