Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Жүктелген гиперболалық теңдеулер жүйесі үшін сызықты бейлокал шеттік есептің бірмәнді шешілімділігі туралы

Автор: 
Ербулат Ақжігітов, Жазира Кадирбаева (Астана, Қазақстан)

Статья сожержит сложные формулы. Загрузите ее для просмотра.