Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДОВООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор: 
Роман Логоша, Інна Ільченко (Вінниця, Україна)

Постановка проблеми. Останнім часом вітчизняний ринок замороженої плодоовочевої продукції знаходиться у стадії інтенсивного розвитку. Така тенденція пояснюється зростанням об’ємів виробництва плодоовочевої продукції, прискорення ритму життя, підвищення рівня доходів населення, що спричинило за собою зміну раціону харчування споживачів. На сьогодні потреби вітчизняних споживачів у замороженій плодоовочевій продукції задовольняються лише на половину. Вітчизняний ринок заморожених плодів і овочів представлений в більшості іноземними виробниками, що значно знижує рівень конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз сучасного стану вітчизняного ринку замороженої плодоовочевої продукції присвячено роботи таких відомих науковців як Бойка В.І., Власова В.І., Криворучко В.І,          Макаренка П.М., Рудя В.П., Саблука П.Т. та ін. Проте дослідження вивчення та обґрунтування напрямів посилення конкурентних позицій вітчизняних виробників на ринку замороженої плодоовочевої продукції в Україні залишається недостатньо вивченим.

Мета статті є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку вітчизняного ринку замороженої плодоовочевої продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. У раціоні харчування людини понад 1/3 мають становити свіжі і перероблені плоди й овочі, що є природним джерелом легкозасвоюваних вуглеводів, вітамінів, мінеральних елементів, харчових волокон тощо. На сьогодні потреби споживачів у плодоовочевій продукції задовольняються приблизно на 50%. В Україні спостерігається нерівномірне використання плодоовочевої сировини у свіжому вигляді у зв’язку з чітко вираженою сезонністю виробництва. Крім цього основними проблемами розвитку українського ринку заморо­женої плодоовочевої продукції є нестача якісної сировини, конкуренція іноземних компаній, сезонність попиту, недостатність науково обґрунтованих рекомендацій щодо сортопридатності плодів і овочів до заморожування. Та брак сучасних технологій для очищення і заморожування продукції. Гальмують розвиток ринку також недостатнє фінансування та недотримання технологічного циклу виробництва.

Найефективнішим способом перероблення рослинної сировини, що гарантує збереження вихідних споживних властивостей, визнано заморожування. Крім високої біологічної цінності, заморожена плодоовочева продукція є безпечною для споживання в зимово-весняний період і доступнішою за ціною, ніж овочі із закритого ґрунту, вирощені з застосуванням різних хімічних речовин.

На жаль, існуючі технології заморожування не завжди забезпечують високу якість готової продукції. Результати дослідження якості плодоовочевої продукції, замороженої різними способами, свідчать про істотні зміни якісних показників деяких видів плодів та овочів: змінюється  їхній зовнішній вигляд, колір, та консистенція після розморожування            [3, с. 217].

В Росії та країнах Східної Європи рівень споживання овочів і фруктів, в тому числі заморожених, швидко підвищується з року в рік, але знаходиться ще на досить низькому рівні порівняно з країнами європейського ринку. Річне споживання замороженої рослинної продукції в розвинених країнах світу перевищує 40-100 кг в рік на душу населення. Лідерами у споживанні є Великобританія, Німеччина, Франція. В Україні річне споживання замороженої плодоовочевої продукції становить лише 300 г на душу населення, що у 10-15 разів нижче у порівнянні з європейським рівнем. 

Це підтверджує потенційні можливості розвитку ринку в цій частині Європи, а також і потенціал фірм, які займаються виробництвом та торгівлею замороженими овочами і фруктами.

До кризи ринок продуктів глибокої заморозки в Україні динамічно розвивався. В 2008 році обсяг ринку овочів та плодів зріс на 4% і 32% відповідно. Такий зростаючий попит пояснюється зростанням ділової активності міського населення, а значить, і дефіцитом часу на приготування їжі в домашніх умовах. Рекордного обсягу ринок досяг в 2008 році, що привернуло до нього увагу великих компаній, які почали витісняти з цього бізнесу невеликі фірми. Але економічна криза в Україні призупинила цей процес. Падіння ринку в сегменті овочів склало 70% та плодів - 22,3%. Трохи пізніше галузь почала одужувати, і вже в 2010 р. ринок продуктів глибокої заморозки знову почав зростати. Ринок замороженої плодоовочевої продукції а україні  розвивався менш динамічно - приріст у секторі овочів склав 40%, а в секторі плодів - 5,7% в натуральному вираженні.

На даний час український ринок замороженої продукції, з одного боку, молодий, що перебуває у процесі свого формування і поки ненасичений, а з іншого боку ― досить вузький і специфічний. 

Сьогодні частка імпортної замороженої плодоовочевої продукції в загальному обсязі споживання щорічно зменшується. Так, якщо в 2007 році ринок замороженої плодоовочевої продукції практично повністю був наповнений продукцією з за кордону, частка якої складала 78% овочів і 57% плодів, то в 2012 році частка українського виробника склала вже 41% і 40% відповідно. Понад 80% усієї імпортної замороженої плодоовочевої продукції постачають Польща та Китай. Також істотне місце на ринку займають виробники з Угорщини, Сербії, Єгипту та Бельгії. В асортименті заморожених овочів не представлено такі цінні і поширені види, як томати й заморожені напівфабрикати з томатних овочів. Саме польські виробники являються головними постачальниками замороженої плодоовочевої продукції не тільки до України і колишніх країн СРСР, але і країни ЄС.

У той же час, експортні поставки заморожених овочів з України у 2012 році склали більше 2,4 тис. тонн, що на 19% більше, ніж у 2011 році.
Лідерами за обсягами споживання плодовоовочевої заморозки з України виступають Польща, Італія, Німеччина та Швеція. Частка цих країн у загальному обсязі експорту даної продукції досягає 62%.
Варто відзначити, що основними покупцями замороженої продукції на внутрішньому ринку виступають як оптові компанії та роздрібні мережі, так і кондитерські фабрики. При цьому, за словами виробників, відпускні ціни в більшості випадків не переглядаються, і продажі в цілому ведуться на рівні цін минулого року.

В 2012 році Україна стала третім найбільшим постачальником плодоовочевої заморозки на ринок Російської Федерації, обійшовши такі країни, як Голландія, Сербія та Бельгія, за обсягами поставок. Основні чинники, що впливають на розвиток галузі виробництва заморожених овочів і фруктів в Україні є зростання культури споживання, робота реклами «здорового харчування» та подорожчання традиційних напівфабрикатів. Основний же чинник полягає в тому, що завдяки холоду споживач має нагоду круглий рік забезпечувати свій організм натуральними вітамінами і мінералами. Проблеми, з якими стикаються вітчизняні виробники замороженої плодоовочевої продукції полягають у сировинному дефіциті, високому порігові входження в бізнес та відсутності власних мереж холодильників [2, с.69].

В структурі продажу замороженої плодововочевої продукції на вітчизняному ринку найбільшу питому вагу складають овочеві суміші 53% та овочі - 30%.

Виробництво фасованих заморожених овочів в Україні складає від 40 до 45%, решта продукції продається в нефасованому вигляді. Це зв'язано, перш за все з тим, що великий об'єм нефасованого продукту ввозиться для подальшої переробки. На сьогоднішній день багато нефасованого товару продається через роздріб. Це пояснюється тим, що споживач може оцінити його якість і привабливість ще до покупки, він дешевше за аналогічний фасований продукт.

За оцінками аналітиків, попит на плодовоовочеву “заморозку” зростатиме щорічно на 15-20% [1, с.124]. З розвитком ринку і зростанням об'ємів виробництва заморожена плодово-овочева продукція зацікавить і покупців з скромними доходами. Причому збільшення попиту прогнозується із сторони не тільки кінцевих споживачів, але і громадського харчування, де різноманітні гарніри з овочевих сумішей зайняли гідне місце поряд з традиційними стравами. Збільшення попиту і формування стійких споживчих переваг протягом року-двох призведе до згладжування сезонності ринку. Коли у заморожених продуктів остаточно сформується своє коло споживачів, об'єми продажів протягом року стануть більш рівномірними. А значить, своєчасно створений бізнес – прибутковим.

Учасники ринку вважають, що, незважаючи на такий непостійний попит, український ринок досить перспективний. В Україні споживання заморожених плодів і овочів на душу населення значно нижче, ніж у США, країнах ЄС і Росії, що створює передумови для подальшого розвитку і зростання ринку. При цьому зростання ринку обумовлюється також зміною раціону, прискоренням ритму життя українців і збільшенням числа працюючих жінок, а також підвищенням матеріального рівня населення, розширенням пропозицій від операторів.

Важливим фактором для зростання ринку буде і сировинна база. Так, в 2013 році планується збільшення виробництва овочевої продукції на 7,5%, а плодів - на 6,1%, що посприятиме і зростанню вітчизняного виробництва замороженої плодоовочевої продукції. У цілому середні річні темпи зростання українського ринку плодоовочевої "заморозки" очікуються на рівні 6-8%, а частка вітчизняного виробництва в структурі споживання буде збільшуватися.

Висновки. Маркетингові дослідження і вивчення потенційних можливостей реалізації заморожених продуктів, свідчать про досить високий попит на дану продукцію, і отже, економічне обґрунтовування для освоєння їх промислового виробництва. Найбільш перспективним ринком для вітчизняного виробника є російський. Сьогодні він демонструє достатньо швидкі темпи росту і відрізняється значними об’ємами.

Український ринок замороженої плодоовочевої продукції має досить гарні перспективи для розвитку при виконанні наступних вимог:

1). Формування стабільного сировинного ринку з можливістю прогнозування ціни й укладання довгострокових контрактів за фіксованими цінами;

2). Проведення широкої інформаційної реклами з метою значного збільшення кола споживачів;

3). Зростання купівельної спроможності населення.

Література:

1. Артюх Т.О. Особливості маркетингових досліджень на ринку овочевої продукції / Т.О. Артюх // Економіка АПК. – 2008. – №8. – С. 122-126.

2. Мостовой Ю. Сильные, и не только потому, что «донецкие» / Ю. Мостовой // Продукты&Ингредиенты. – 2008. – № 11. – С. 69–70.

3. Орлова Н.Ю. Заморожені плодоовочеві продукти: проблеми формування асортименту та якості / Орлова Н.Ю., Белінська С.О. – К.: Київ. НТЕУ, 2005. – 336с.

4. Руликівський В.П. Роль та місце продовольчої безпеки в системі забезпечення національної безпеки України/ В.П. Руликівський. – Режим доступу: http://www.iet.ua.

5. http://www.ukrstat.gov.ua.

 

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент Логоша Роман Васильовиич.