Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ ЛІТАКА

Автор: 
Дмитро Конотоп, Є.Абрамов, Г.Деркач. (Київ)

Вступ. Проектування літака можна представити як проектування складної технічної системи з розвиненою ієрархічною структурою, великім числом елементів та внутрішніх зв’язків.

Застосування систем PDM (Product Data Management) дозволяє максимально спростити і скоротити процес проектування. При цьому виникають інші проблеми, пов’язані з передачею даних між декількома різними програмними продуктами PDM, вирішенням ряду специфічних проблем (наприклад, прогнозування вагових характеристик), організації проектних даних. Вирішити ці проблеми дозволяє застосування інтелектуальних засобів, таких як онтологічні бази знань. У статті описані інтелектуальні технології, які розроблені для застосування при проектуванні літака.

ЗАВАНТАЖИТИ РОБОТУ