Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ СПІЛКИ В УКРАЇНІ (ГРУДЕНЬ 1991 - ЧЕРВЕНЬ 1996 РР.).

Автор: 
Юрій Бобровнік

Проголошення незалежності України спровокувало новий імпульс розвитку організованої частини молодіжного руху. Утворення та утвердження нової держави вимагало багато зусиль від усіх верств суспільства, а від молоді – якнайбільше. Проте в умовах падіння економічного благополуччя та стрімкого переходу на ринкові механізми управління господарством, молодь виявилася найменш захищеною від економічних, соціальних та політичних потрясінь, що виникли в Україні на початку 90 років ХХ ст. Перед більшістю тоді існуючих суспільно-політичних молодіжних громадських організацій постало завдання переорієнтуватися із боротьби за самостійність української держави на діяльність, спрямовану на розбудову суспільних інституцій нової демократичної країни. Крім того, гостро постала проблема фінансового благополуччя членів організацій, що звісно негативно позначилося на активності молоді. Проте незважаючи на складні умови становлення української держави, серед молодіжних організацій однією із найактивніших залишалася Українська студентська спілка (УСС).

Мета статті – проаналізувати суспільно-політичну діяльність УСС з кінця 1991- в першій половині 1996 рр. Відповідно до цього постає завдання – звернутися до історіографії та джерельної бази дослідження й висвітлити діяльність організації.

Історіографічна база дослідження є недостатньо широкою. Проблематика висвітлення суспільно-політичної діяльності УСС на початку незалежності України не знайшла свого належного відображення у вітчизняній історичній науковій літературі. Джерельна база дослідження також є недостатньою, лише окремі матеріали зберігаються в фондах Адміністрації Президента України Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України [3-5]. Єдиними доступними джерелами вивчення історії діяльності організації залишається друковані засоби масової інформації [1] та офіційний веб-сайт організації [6]. Проте існує також праця О. Донія та О Синельникова, безпосередніх керівників організації початку 1990-х рр., яка написана на основі опублікованих документів [2]. Проте дане дослідження потребує ґрунтовного аналізу.

Після проголошення результатів референдуму 1 грудня 1991 р. Спілка розпочинає роботу спрямовану на державотворення. Зокрема спілка засудила 10 грудня цього року підписання Л. Кравчуком угоди «Про співдружність трьох держав», вважаючи її небезпечною для молодої української держави та звинуватила першого президента в тому, що він «опосередковано заперечив підсумки референдуму» і висловила свій протест проти даної угоди [2; с. 134 ].

Після розвалу СРСР організація першою взяла під свій патронат оформлення пам’ятника студентам, котрі загинули у 1918 р. під Крутами [ 1; С.3].

У серпні 1992 р. УСС бере активну участь в кампанії збирання підписів за розпуск Верховної Ради України, що здійснювалась у межах коаліції «Незалежній Україні - новий парламент». Молодь намагалася донести до українців думку, що тільки повне очищення новими виборами дозволить Україні знайти вихід із кризи, адже у ній продовжувала працювати комуністична більшість. До коаліції окрім Спілки входили НРУ, Об’єднання «Нова Україна», УКРП, Українська Соціал-демократична молодь, Спілка української Молоді [3; арк. 177].

14 травня 1992 р. УСС спільно з Союзом Українського Студентства, Спілкою Української Молоді, Українською Молодіжною Асоціацією, Комітетом Української Католицької Молоді, Братства «Східний хрест», Скаутської організації «Пласт», Українська молодь - Христові та Фондом «Молода Україна», негативно оцінюючи роботу Комісії Верховної Ради України у справах молоді та Міністерства у справах молоді та спорту України у справі формування та реалізації державної політики щодо соціального становлення і захисту молоді та розвитку демократичного молодіжного руху, утворили Український Національний Комітет Молодіжних Організацій. Метою діяльності об’єднання проголосили утвердження незалежності Української держави та продовження демократичних перетворень у ній; допомога у становленні молодіжного руху на Україні; розробка молодіжних програм та пропозицій до Президента, Уряду та Верховної Ради України [4; арк. 150-151].

Невдовзі після цих звернень з’явився Указ Президента України Л. Кравчука «Про Український Національний комітет молодіжних організацій», за яким УНКМО надавалося право представляти молодіжний рух України за кордоном відповідно до повноважень, визначених громадськими структурами, що входять до його складу. За Указом Президента Кабінет Міністрів України мав вирішити питання про розміщення у м. Києві штаб-квартири УНКМО та центральних органів республіканських молодіжних організацій, передбачити виділення коштів на реалізацію молодіжних програм, що відповідають засадам державної молодіжної політики і будуть підготовлені об’єднанням [5; арк. 108]. Після цього Указу УНКМО стало потужним виразником молодіжного руху в Україні. Об’єднання намагалося постійно презентувати український молодіжний рух на міжнародній арені. В листопаді 1993р. з ініціативи організації створено інформаційну агенцію «УСС-прес», яка регулярно інформувала громадськість про події молодіжного та студентського життя в Україні, подавала оцінку молодих людей щодо політичних, економічних та інших проблем. З проголошенням незалежності УСС головними завданням обрало не політичну діяльність. В травні того ж року УСС спільно з Партією зелених проводить акцію «Повітря» з метою привернути увагу громадськості та влади на перевантаженість автодоріг у Києві протягом трьох днів, перекриваючи найбільш забруднені автомагістралі. 25-27 червня 1993 р. УСС спільно з СУСом виступила організатором Першого об’єднаного Всесвітнього українського Конгресу студентів. Близько 180 делегатів від українських студентських організацій Західної Європи, США, Бразилії, Канади, Прибалтики, Росії та інших країн обговорили актуальні проблеми студентського життя, висловили своє ставлення до державотворчих процесів в Україні. Під час роботи Конгресу було створено Всесвітній студентський інформаційно-координаційний центр - Центральний Союз українського студентства (ЦеСУС), штаб-квартиру якого перенесено з Нью-Йорка до Києва.

Цього ж року студентське об’єднання провело Міжнародну студентську конференцію «Студентство Східної Європи: на шляху від тоталітаризму до відкритого демократичного суспільства», учасники якої обговорили особливості встановлення демократії у постсоціалістичних республіках. А влітку 1994р. УСС організувала табір для українських студентських громад країн колишнього СРСР та Східної Європи у Закарпатті, щоб ближче ознайомити їх з культурою їх батьківщини.

Делегати V з’їзду УСС, що відбувся в Тернополі 26-27 листопада 1994р., підтримали курс Президента України Л. Кучми на проведення політичних та економічних реформ в Україні, прийнявши нову Програмову декларацію УСС та кілька відповідних резолюцій. В резолюції «Про соціальний захист студентів» Спілка вимагала від Кабінету Міністрів України розробки плану заходів щодо соціального захисту студентів; забезпечити безкоштовне харчування в студентських їдальнях для дітей сиріт та студентів з малозабезпечених сімей; передбачити надання пільг на проїзд студентів у міжміському транспорті протягом всього року.

1994 р. основним напрямком діяльності УСС стають вибори. Керівництво організації висувало і активно підтримувало кандидатів до Верховної та міських Рад. 5 представників Спілки балотувалися до ВР України, і більше 30 – до міських Рад, проте лише троє її членів стали депутатами останніх Рад.

УСС брала активну участь у діяльності центрів «Молодіжна альтернатива» та «Свобода вибору», що вели широку рекламну кампанію задля залучення молоді до виборів та підтримки демократичних кандидатів. В першому турі Президентських виборів 1994 р. Спілка підтримувала В. Ланового. На літніх виборах до міської Ради Києва члени об’єднання агітували за кандидата в мери В.Черняка.

Спілка намагалася впливати й на міжнародну політику, провівши в січні 1994 р. пікетування в аеропорту Бориспіль під час зустрічі президентів України та США, яка на думку студентів проходила в принизливій для України формі. В грудні того ж року спільно з «Молодим Рухом» організація провела пікетування посольства Російської Федерації, вимагаючи виведення російських військ з чеченської території та початку повновартісних російсько-чеченських переговорів. З ініціативи організації чеченському питанню відводилося значне місце і на Конгресі молодих реформаторів Східно-Центральної Європи, який проходив у Києві в січні 1995 р., організаторами якого були УСС та ЦеСУС. В ньому взяли участь делегати 13 країн регіону - від Албанії до Естонії. Загалом, Конгрес став важливою подією для УСС. Спілка тісніше налагодила зв’язки з представниками молодіжних організацій посткомуністичних країн Європи.

Не залишала поза увагою Спілка і студентські проблеми. Завдяки вчасному втручанню УСС уряду України не вдалося скасувати пільговий проїзд для студентів у транспорті. Приділяла організація також увагу і розвитку органів студентського самоврядування у вузах і закріплення студентських «вольностей» у вузівських статутах та документах Міністерства освіти України. Члени УСС не оминали й розвиток науки. У 1995р. організація провела науково-практичні конференції: «Українська молодь у політичному вимірі», «Вплив студентського руху на політичну ситуацію в Україні в 80-90-рр.», студентський літній навчальний табір на Шацьких озерах на Волині, спільно з «Молодим Рухом» організувала семінари-дискусії на теми «Чи можливий в Україні авторитаризм?», «Українські орієнтири: Європа чи Азія» та інші.

Більшість із проголошених Президентом Л. Кучмою програмових тез залишилися невиконаними, тому делегати VI З’їзду УСС, що відбувся у м. Луцьку 25-26 листопада1995р., критикували неспроможність законодавчої та виконавчої влади стабілізувати політико-економічну ситуацію в нашій державі. Делегати вважали, що виходом із кризи повинне стати ухвалення нової Конституції України шляхом всенародного референдуму та проведення парламентських виборів за пропорційною системою. Також делегати з’їзду висловилися за необхідність виробити механізм залучення студентів для участі у виробленні й здійсненні державної політики щодо студентства. Для цього УСС пропонувала провести у 1996 р. Конгрес студентів з представництвом на ньому обраних делегатів від студентських громад усіх вузів України та створити на ньому Федерацію студентів України, яка б репрезентувала б українське студентство на національному та міжнародному рівнях, а її керівництво взяло б участь у виробленні державних програм щодо соціального захисту студентів, науки та освіти. Секретаріатом УСС були розроблені всі необхідні для цього нормативні документи, що пізніше були направлені на розгляд до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Національної Ради з питань молодіжної політики при Президентові України.

У своїй діяльності Спілка приділяла значну увагу підтримці талановитої молоді. Надзвичайно популярним серед молоді став Всеукраїнський Молодіжний Фестиваль «Перлини сезону», фінал якого присвячений Всесвітньому Дню молоді та Міжнародному Дню студента, який проходив щорічно із 1995 р. з 10 по 17 листопада. Його засновниками виступили УСС, «Молодий Рух» та Молодіжний Іноваційний фонд за підтримки державних органів влади та спонсорів. Фестиваль став помітним явищем у культурному житті України. Вперше в рамках одного фестивалю мали можливість заявити про себе молоді талановиті художники, журналісти, актори та режисери, виконавці у жанрах рок- та поп-музики, фольклорної пісні та розмовного жанру, проводилися також різноманітні спортивні змагання, зокрема Міжнародний студентський турнір з міні-футболу. Фестиваль відкрив нові талановиті імена: А. Данилко («Вірка Сердючка»), М. Одольська, Ю. Юрченко, Барон та «Мюзік степ», гурти «Океан Ельзи», «Морра», «Стоп-Степ», «Криголами», «Імперія страху», «От вінта», «Ла-Манш», дует гумористів «Курам на сміх» (Костянтин Гросман, Сергій Улашев).

У 1996 р. керівництво організації розпочало ініціативи, пов’язані з прийняттям нової Конституції України. Так, з ініціативи УСС та «Молодого Руху» у травні було створено Всеукраїнський громадський молодіжний комітет на підтримку проекту нової Конституції України, який розгорнув діяльність в усіх областях України. Провівши значну кількість зустрічей із студентською молоддю для роз’яснення основних положень проекту, розпочалася робота по реалізації широкомасштабних телевізійних та концертних молодіжних проектів. Згідно з результатами соціологічних досліджень НДІ проблем молоді, більше 82% молоді були готові підтримати на референдумі новий Основний закон України.

У квітні 1996 р. УСС спільно з «Молодим Рухом» провели представницьку Міжнародну конференцію «Україна на шляху до Європи» за участю провідних фахівців Міністерства закордонних справ України, адміністрації Президента, наукових установ. Під час її роботи члени Спілки проголосили тезу про доцільність вступу України до НАТО.

Отже, період діяльності УСС в Україні, в першій половині 1990 –х рр., не знайшла всебічного висвітлення у вітчизняній історіографії. Історики практично не приділяли уваги вивченню проблеми суспільно-політичної діяльності Спілки у перші роки незалежності України. Тому дослідження має свою актуальність та потребує додаткового висвітлення в історіографії. Наявні документи УСС потребують ґрунтовного об’єктивного аналізу. Резолюції, відозви, заяви, вимоги та проведені заходи студентського об’єднання, свідчать що УСС існувала як суспільно-політична організація, що намагалася представляти всі студентські колективи. УСС виступила координатором студентського руху в Україні і показала приклад того, як молодь ставала активнішою, здатною мислити самостійно, незважаючи на жоден авторитет та ідеологічні штампи. Все це сприяло подальшій розбудові громадянського суспільства в Україні та формуванню якісно нової державної молодіжної політики.

Література:

  1. В Україні і в світі. Демократична Полтавщина, № 2 (13) січень 1992. С.3
  2. Доній О., Синельников О. Історія УСС мовою документів і фактів (1989-1999). – К.: Смолоскип, 1999. – 324 с.
  3. Звернення. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України ( далі ЦДАВО України). ф. 5233. – Оп. 1. – Спр. 19.  215 арк.
  4. Звернення до Президента України ради засновників українського національного комітету молодіжних організацій. ЦДАВО України, ф. 5233 - Оп. 1. – Спр. 62. 191 арк.
  5. Указ Президента України «Про Український Національний комітет молодіжних організацій». ЦДАВО України, ф. 5233. – Оп. 1. – Спр. 243. 202 арк.
  6. Історія УСС. http://www.yss.com.ua/?idm=1208800694&idn=1222697846.