Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

МАЙБУТНЄ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор: 
Євген Хрущ (Миколаїв, Україна)

Машинобудівний комплекс - сукупність галузей промисловості, що виробляють машини і устаткування для усіх галузей і ланок народного господарства.

Особливості галузі : наукомісткість, трудомісткість, металоємність, кооперація.

Машинобудування - надзвичайно складна галузь, ділиться на декілька десятків галузей і виробництв. Розвиток машинобудування є показником технічного рівня..країни. Важке машинобудування забезпечує різноманітним устаткуванням енергетику, металургійну, хімічну, гірничодобувну і будівельну промисловість. Розміщуєтьс­я в районах, де є метал і споживачі готової продукції, тобто в Дон­басі(Горловка, Краматорськ, Луганськ, Донецьк, Маріуполь) і При­дніпров'ї(Дніпропетровськ, Кривий ріг). Окремим великим центром цієї галузі є Харків. Електротехнічна промисловість випускає продукцію для енергетичних систем: трансформатори, генератори, [2] важке устаткування для електровозів, кабелі, електродвигуни, високовольтну апаратуру. Цен виробництво орієнтується пе­реважно на кваліфіковані трудові ресурси. Тому його основні центри(Запоріжжя, Харків, Київ, Одеса, Донецьк, Бердянськ) розташовані на сході і в центрі країни. Транспортне машинобудування є трудомістким, досить складним і вимагає посиленої кооперації. Найкращі умови для його розвитку на Сході і в центральній частині України. Деякі види продукції цієї галузі малотранспортабельны(наприклад, суднобудування), тому вони орієнтуються на споживача.

 

 

Найбільше значення для України мають:

- локомотивостроения - зосереджено у великих містах на сході(Луганськ, Харків, Дніпропетровськ)

- вагонобудування(Кременчук, Дніпродзержинськ, Стаханов, Маріуполь);

- суднобудування(Миколаїв, Херсон - морський, Київ - річкове)

- автомобілебудування - переважно у великих містах(Кременчук - вантажні, Запоріжжя - легкові, Львів - автобуси, Одеса - автокрани, Луцьк - вантажопасажирські малолітражні автомобілі, Мелітополь, Харків - мотори, Київ, Харків - мотоцикли);

- літакобудування - у великих наукових центрах з численними трудовими ресурсами(Київ, Харків, Запоріжжя).

Станко-и приладобудування - досить складні галузі, тому вони тяжіють до наукових центрів і районів, де є досить[2] кваліфікованих трудових ресурсів. Тому більшість центрів цих галузей зосереджена на сході(Харків, Краматорськ, Сєвєродонецьк), в Подніпров'ї(Київ, Житомир, Дніпропетровськ, Черкаси). На заході таких центрів трохи(Львів, Івано-Франківськ). Продукція сільськогосподарського машинобудування досить об'ємна, тому малотранспортабельны. Тому воно орієнтується на споживача і найбільші його центри зосереджені в Лісостепі і Степу(Харків - тракторы, Дніпропетровськ - тракторы і бурякозбиральні комбайни, Херсон - кукурудзо-и зернозбиральні комбайни, Тернопіль - бурякозбиральні комбайни, Львів, Одеса, Умань - інша сільгосптехніка). Подальший розвиток машинобудування країни вимагає технічного переозброєння, реконструкції і переспециализации на основі технологій світового рівня, [3] створення сучасних невеликих і середніх заводів по випуску конкурентоздатної продукції для світового і внутрішнього ринків, у тому числі товарів народного споживання.

У комплекс входять І668 підприємств, 58 підгалузей, 1,6 млн. зайнятих. Частина машинобудування в промисловому виробництві в 1997 р. складала 15,8%%. у експорті - 13.9%%. ВВП галузі зменшилося з 27%% до 7,8%%. Обсяг виробництва продукції в нім скоротився до 37.0%%. Найбільший занепад простежується в сельскохозяйственноммашиностроении(на87%%), автомобилестрое-нии(86%%). Проблемною є реалізація продукції із-за її високої ціни. Рентабельність галузі складає 7,2%%. [1] Науковими дослідженнями займаються 116 організацій. Пріоритетні галузі - авіаційна, ракето-космическая, суднобудування, електронна, виробництво міських транспортних засобів, оборонної області експортного напряму, виробництво зернових комбайнів, енергозбережного устаткування. Після тривалої економічної кризи в українській промисловості простежується пожвавлення. [3] Поки ще складно знайти підприємства, які повним ходом переозброюють або модернізують виробництва, але для багатьох це питання стане гострим вже в найближчому майбутньому. Основними стратегічними галузями промисловості України залишаються машинобудування і металургія, без яких неможливо говорити про інноваційний розвиток держави в цілому. Особливе місце в розвитку промисловості країни займає Дніпропетровська область. [4] За січень-травень 2012 року питома вага регіону в державному обороті від промислової діяльності склала 18,6%%. [1]Характерною рисою структури реалізованої продукції промисловості області є переважання металургійного виробництва і виробництва готових металевих виробів. Гірничо-металургійна галузь Дніпропетровської області є однією з найбільших в промисловості України. За першу половину 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на Дніпропетровщині більш ніж на 10%% зросло виробництво чавуну, майже на 9%% - стали, обсяги випуску агломерату збільшилися на 15%%, прокату - на 10%%, труб - на 6%%, концентрату - на 2,5%%. Однією з головних проблем промислової галузі залишається зношеність основних фондів - більше 70%%. [1]На багатьох заводах устаткування застаріло не лише фізично, але і морально, автоматизація виробництва залишається на низькому рівні, що обумовлено порівняльною дешевизною робочої сили.

Використання нових технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції, раціональне споживання природних ресурсів і збереження природного довкілля - це насущні питання, рішення яких передбачене як комплексною стратегією розвитку регіону, так і основними завданнями 12-ої міжнародної виставки промислового устаткування і металообробки "Машпром-2012"™,[2] яка пройде з 16 по 19 жовтня 2012 року в Льодовому палаці(м. Дніпропетровськ). Українська економіка після походу в Європу стані іншою. Про це заявивши на брифінгу директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинский. "Машинобудування помре через два-три роки. У Європі продукцію того ж заводу "Мотор Сич" ніхто не купуватиме. [4] Розвиватимуться сільське господарство, туризм. Мені така економіка не подобається. Греція жила туризмом і чим закінчила? Хочеться, щоб була промисловість, високі технології. [2] Тоді шансів вижити більше. Східним регіонам буде складніший. Ахметов розуміє ці тенденції: все активніше займається сільським господарством, а масштабної модернізації підприємств не проводить", - відмітив він. За словами Погребинского, вступити в Митний союз для України - піти в певну невідомість. "Цен - незаконченый проект. Очевидний недолік - своеобразные правила ігри, значною мірою корупційні, в Росії, Казахстані, Україні. Формально там існує порядок консенсусного ухвалення рішень на рівні. Президент призвав шукати ефект синергії. Президент Віктор Янукович вважає за доцільне об'єднання українських підприємств енергетичного машинобудування з російськими, якщо це економічно вигідно. Він відмітив, що необхідно визначити, де об'єднання з російськими підприємствами дасть ефект синергії. "І там, де ми його бачимо, нам треба приймати рішення і об'єднуватися - це економічно вигідно", - сказав Янукович. Янукович підкреслив, що, прагнучи до об'єднання підприємств, необхідно виключити їх поглинання.

Література:

1. Александрова В.П., Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток..економіки України. // Економіка підприємства.2007. С.9-26.
2. Антонік В.І., Ковальчук В.А., Кононенко В.Д., Бабець Є.К. Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. -К.:Професіонал,..2006.-215с.
3. Болдир, О.В. Родіонов.// Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. — вип. 206. т. 1. — С. 176 — 186.
4. Воронкова А.Е., Родіонов О.В. Методи прийняття управлінських рішень у забезпеченні конкурентоздатності підприємств: екологічний аспект // Прометей. Региональный сб. научн. трудов по экономике. Вып.1 (16). — Донецк: Юго-Восток ЛТД., 2005. — С. 199-203.

Науковий керівник:

 

доцент Сидорець Людмила Василівна.