Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДОШКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор: 
Ростислав Моцик (Кам’янець-Подільський, Україна)

Сучасну школу  вже неможливо уявити без комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій. Вони так міцно увійшли в наше життя, так закріпилися в ньому, що,  неможливо уявити людину, яка б  не розуміла про що йдеться. Освіта  не стала виключенням з цього процесу. 

Навчання молодших школярів за допомогою електронних  засобів є актуальним з декількох причин. По-перше, електронні засоби навчання  допомагають унаочнити те, що вивчає дитина. А це в свою чергу йде в тандемі з психологічними особливостями дитини 6-9 років: зокрема абстрактно-образне мислення дитини, яке поступово переходить в абстрактне у початковій і завершується у середній школі. Наявність наочності завдяки  електронним засобам створює своєрідну опору для запам'ятовування, яка сприймається школярами емоційно, що сприяє зосередженню їх уваги на об'єктах вивчення, а це важливо для інтенсифікації і підвищення ефективності навчального процесу. По-друге, електронні засоби навчального призначення виступають джерелом знань, систематизації, закріплення, повторення іншомовного матеріалу, а також засобом діагностики і контролю навчальних досягнень учнів початкової школи.

Все частіше в навчальних закладах можна почути термін «Інтерактивна дошка» і навіть «Мультимедійна дошка», дедалі більше учнів та викладачів зі щирим захопленням оглядають це «чудо техніки».

В умовах відсутності понятійного апарату й визнаної термінології в галузі інформатизації освіти, термін «Інтерактивна дошка» хоча і є очевидно некоректним, але покликаний відобразити суб'єктивні відчуття користувача від інформації, яка «ожила» під пальцями, що торкаються поверхні дошки. При цьому інтерактивна дошка у більшості випадків при поверховому ознайомленні з нею сприймається як деякий самодостатній пристрій, який з якоїсь причини підключений до комп'ютера й інколи — до мультимедійного проектора.

Інтерактивна дошка являє собою периферійний пристрій комп’ютера і виконує роль додаткового комп’ютерного монітора. Інтерактивна дошка відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри — для зручності в роботі з аудиторією.  

Подібно до звичайного комп’ютерного монітора управління прикладними програмами комп’ютера здійснюється або курсором мишки, або з екранної клавіатури, що виведена на поверхню дошки. Роль курсору мишки на цьому вторинному моніторі з сенсорною поверхнею виконує будь-який твердий предмет, зокрема палець, фломастер або указка.

Дошки відрізняються ціною, габаритами, вагою, матеріалами виготовлення та технологією, яка використовується для зчитування координат курсору мишки із сенсорної поверхні дошки.

Інтерактивна дошка створена для використання у комплекті з комп’ютером і мультимедійним проектором і складає програмно-технічний або програмно-технологічний навчальні комплекси.

Такі комплекси, головним чином, відрізняються один від одного не вагогабаратними й технічними характеристиками інтерактивних дошок, проекторів і комп’ютерів, а можливостями програмного забезпечення інтерактивної дошки, що входить до комплекту з ними.

Сьогодні у світі існує декілька основних виробників інтерактивних дошок. Перший і безперечний лідер серед них — компанія SMART Technologies Inc., яка спільно зі своїм акціонером та стратегічним партнером корпорацією Intel створила якісно інший програмний та технологічний продукт — SMART Board Interactive White Board, який став основним компонентом програмно-технологічних навчальних комплексів [3, c. 67].

Подібні комплекси з 2000 року стали базовим інструментом ІКТ в системах освіти 150 країн світу, зокрема в США та країнах-учасницях Болонської угоди.

Шкільна дошка – це невід’ємна складова будь якого навчального класу, місце обміну інформацією між учнями та вчителем. Інтерактивна дошка – це жива взаємодія  вчителя і учнів, управління процесом обміну інформацією між ними. Вона не тільки відображає, що відбувається у комп’ютері, а й дає можливість  вносити виправлення й корективи, робити кольорові позначки й коментарі, зберігати матеріали уроку для подальшого використання й редагування. До комп'ютера і, як наслідок, до інтерактивної дошки можна  підключити мікроскоп, Web-камеру, цифровий фотоапарат або відеокамеру. І з усіма цими відображеними матеріалами можна продуктивно працювати прямо під час уроку [1, c.97].

Працюючи з інтерактивною дошкою, ми завжди перебуваємо в центрі уваги, завжди ведемо спілкування з учнями на пряму й підтримуємо постійний контакт із класом.

Використання інтерактивної дошки на уроці може збільшити ефективність навчання учнів у школі. За рахунок чого це відбувається? Як розкрити потенціал інтерактивної дошки й зробити її незамінним супутником учителя?

Визначено такі ключові напрямки застосування інтерактивної дошки:

ü презентації, демонстрації й моделювання.

ü підвищення активності учнів на уроці.

ü збільшення темпу уроку при використанні інтерактивної дошки.

Інтерактивна дошка - коштовний інструмент для навчання всього класу. Це - візуальний ресурс, що може допомогти вчителям зробити уроки живими й привабливими для учнів. Інтерактивна дошка дозволяє піднести учням інформацію, використовуючи широкий діапазон засобів візуалізації (карти, таблиці, схеми, діаграми, фотографії тощо)[2, c.70].

Інтерактивні дошки дозволяють учителеві:

-         супроводжувати демонстраційний матеріал помітками та зауваженнями, імпровізувати, більш гнучко готувати матеріал під відповідну аудиторію;

-         робити записи на дошці «електронним маркером» різних кольорів на поверхні малюнку, який проектується з комп’ютера;

-         зберігати та друкувати зображення на дошці;

-         зберігати на комп’ютері увесь хід роботи на дошці;

-         працювати з зображенням у відповідний час роботи на дошці;

-          створювати прості й швидкі виправлення в наявному методичному матеріалі прямо на уроці, під час пояснення матеріалу, адаптуючи його під конкретну аудиторію, під конкретні завдання, поставлені на уроці.

-         подавати досліджуваний матеріал захоплюючими й динамічними способами;

-         дозволяє моделювати абстрактні ідеї й поняття, не доторкаючись до комп'ютера, змінити модель, перенести об'єкт в інше місце екрана або встановити нові зв'язки між об'єктами;

-         працювати в режимі реального часу.

Інтерактивні дошки схожі на звичайні дошки, але в той же час вони допомагають учителеві використати засоби навчання легко й невимушено, перебуваючи в постійному контакті з класом.

Така дошка дозволяє учителеві збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу на уроці, як то картинка з Інтернету або великомасштабна таблиця, текстовий файл або географічна карта. Вона стає незамінним супутником учителя на уроці, відмінним доповненням його слів.

Учні сприймають інформацію швидше,  беруть участь у групових дискусіях, роблячи обговорення ще більш цікавими. Вони дозволяють їм виконувати спільну роботу, вирішувати загальне завдання, проводити перевірку знань відразу у всьому навчальному класі, організувати грамотний зворотний зв'язок “учень - вчитель”.

Використання інтерактивної дошки на заняттях в початковій школі є однією з вимог сучасного освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства.

 

Література:

1.                Данилова О.В. Мультимедія власноруч: текст, графіка, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. – К.: Видавничий дім „Шкільний світ”: Вид. Л. Галіціна, 2006. – 120 с.

2.                Кивлюк О. Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі//Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №6. – С.69-72.

3.                Лапінський В.В. Мультимедійна дошка. / В. В. Лапінський, Л.А. Карташова. – К.: Шкільний світ, 2011.  – 128 с.