Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СУЧАСНІ ФОРМИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор: 
Галина Рибалко (Київ, Україна)

Пройшов час, коли поширення книг повністю залежало від пошуку споживача. Нині просування продукції на ринку є інноваційним в тому, що споживач сам шукає канали розповсюдження видань, до того ж, в основному через мережу Інтернет. Тобто, з розвитком технологій перед нами розкривається все більше і більше можливостей для контакту з реципієнтом та способів впливу на його вибір.

Мета нашого дослідження полягає у вивченні проблеми поширення книжкової продукції та способи (форми) розповсюдження.

Поставлена мета передбачає виконання малих завдань: проаналізувати та зробити висновки щодо сучасних форм розповсюдження книговидавничої продукції.

Об’єктом дослідження є веб-сайти видавництва «Абабагаламага», мережі магазинів «Книгарня Є», а також Інтернет-магазину «Книжная лавка».

Предмет дослідження – робота маркетолога та редактора у процесі розробки стратегії розповсюдження книговидавничої продукції.

Наукова новизна дослідження полягає в розробленні концепції поширення книговидавничої продукції за допомогою соціальних мереж.

Зовсім не простою є проблема поширення книжкової продукції, адже цей вид товару є специфічним для розповсюдження. Розробленні спеціальні методи їх розповсюдження, такі як показано в таблиці.

Маркетингові комунікації

 • Види маркетингових комунікацій
 • Переваги застосування

Реклама

 • реклама у ЗМІ: у періодичних виданнях, радіо, на телебаченні;
 • реклама в мережі Інтернет;
 • друкована реклама (кольорові закладки);
 • зовнішня реклама (афіші);
 • пряма реклама.

· сприяє поінформованості та обізнаності споживачів в книжковому середовищі;

 • спонукає до акту купівлі книги або хоча бдо зацікавлення нею.

Персональний продаж

· особистий продаж, який включає виявлення потенційних клієнтів, їх потреб, умов продажу й укладання угод.

 • надання послуг клієнтам, у тому числі допомога щодо використання товарів;

· збирання інформації для підприємства щодо змін потреб, активності конкурентів, адаптування товару.

Стимулювання збуту

 • стимулювання посередницької мережі;
 • стимулювання торговельного персоналу;
 • стимулювання споживачів (промоакції, сувеніри, надання знижок).

· активність у відносинах зі споживачами, посередницькою мережею та персоналом;

· сприяє підвищенню культури обслуговування, відповідно до формування позитивного враження у споживачів.

Паблік релейшнз

 • прес-посередництво, сприяння (просування);
 • ПР-акції.

· формування бажаної громадської думки, створення іміджу, сприяння обізнаності аудиторії.

Прямий маркетинг

· розсилка інформації щодо своєї продукції (каталоги, прейси, поштові відправлення у вигляду рекламних листівок, листів; телефонні звернення, СМС тощо).

· викликає у споживача бажання вступити в діалог із відправником посилання, відгукнутися на звернення.

Виставки та ярмарки

 • за напрямками робіт – тематичні;
 • за територіальним принципом – різних рівнів.

· уможливлюють проведення аналізу ринків збуту і реакції споживачів, вивчення конкурентів.

Реклама на місці продажу і мерчандайзинг

 • -різні види POS-матеріалів;
 • розміщення книг на полицях та площах магазину.
 • привернення уваги споживачів до дорогих і відомих видань і видавництв.

Таб.1. Інструменти маркетингових комунікацій та переваги їх застосування [ 4, с. 98-99 ]

Тож найефективнішим тепер вважається прямий вплив на споживача, тобто, не через рекламу, а, так би мовити, «з вуст у вуста». Це пояснюється не лише недовірою людей до реклами, а й тим, що оточення людини є унікальним, відповідним до потреб певного індивіда, тобто, людина таким чином фільтрує інформацію.

Про це чітко сказано Котлером «Рынок покупателя» предполагает выпуск тех товаров, которые будет согласен приобретать потенциальный потребитель. В основу производства закладываются данные, полученные в результате изучения запросов различных рыночных сегментов, отдельных групп населения, предприятий, организаций и других потребителей, которым и будет адресована вновь создаваемая продукция». [1, с. 16-17]

А також: «Независимо от своей специализации каждый подписчик находит в журнале полезную для себя практическую информацию». [1, с. 248]

Тож, як бачимо, для споживача книжкової продукції дуже важливо наповнення, контент. Наприклад, людину неможливо переконати купити фантастику, якщо вона її не любить і купує лише навчальну літературу.

Також треба враховувати можливість реципієнтів купити книгу. Адже мало хто купуватиме книги, якщо не матиме коштів на елементарні потреби. Ця поведінка пояснюється дослідженням Маслоу.

Він стверджує , що найважливішим критерієм аналізу особистості є потреби – внутрішні стимули її активності, те, що забезпечує її існування і самозбереження. Американський соціолог Абрахам-Харолд Маслоу (1908-1970) виробив ієрархічну теорію потреб, поділивши їх на базові (постійні) та похідні (змінювані). Базові потреби розташовуються, згідно з принципом ієрархії, у висхідному порядку від нижчих (переважно матеріальних) до вищих (переважно духовних):

- фізіологічні та сексуальні потреби (у відтворенні людей, їжі, диханні, русі, одязі, житлі, відпочинку);

- екзистенціальні (у безпеці свого існування, впевненості у завтрашньому дні, стабільності суспільства, гарантованості праці);

- соціальні (у належності до колективу, групи чи спільноти, у спілкуванні, турботі про інших та увазі до себе, в участі у суспільній трудовій діяльності);

- престижні (у повазі з боку інших, їх визнанні та високій оцінці своїх якостей, у службовому зростанні й високому статусі в суспільстві);

- духовні (у самовираженні через творчість). [3, с.114-115]

Звісно, розповсюджуючи книжкову продукцію, професіонали враховують усі фактори впливу на вибір клієнтом продукції. Нині, щоб спростити цей процес, видавці та рекламісти використовують Інтернет. Ця практика показує чудові результати.

Розглянемо сайт видавництва «Абабагаламага». Він перспективний тим, що враховано вимоги реципієнта до сприйняття інформації. Естетика, досконалість, продуманість, якість – підтримка іміджу бренду «Абабагаламаги». Читач може переглянути не лише усі вже видані книи, а й ті, які є також у планах видавати. Це хороший метод заохочення до купівлі та поширення продукції загалом.

Також розглянемо сайт мережі магазинів «Книгарня Є». Тут сайт наповнено усіма видами книг і наявний Інтернет-магазин, що набагато спрощує продаж та розповсюдження книг і звісно інформації про них.

Останнім часом, з’явився новий сегмент продажу і поширення – соціальні мережі. Люди все більше і більше входять у них, адже головний слоган їхньої діяльності –доступність. Користувачам не треба навіть шукати книги. Варто лише підписатися на групу чи сторінку і їм регулярно повідомлятимуть про нові книги відповідно до їхніх інтересів та потреб.

На прикладі «Книжкової лавки» бачимо, що такий спосіб також мінімалізує зусилля обох сторін до обміну повідомленнями, оплати рахунку черех Інтернет та отримання продукту кур’єром. Це є дуже ефективно.

Отже, специфіка поширення книжкової продукції полягає у правильному визначенні споживчої аудиторії, тому що на відміну від, наприклад, харчової та побутової продукції, книги потрібні не всім, точніше сказати – вони не є життєво необхідними. Адже все ж на першому місці в піраміді потреб людини (за Маслоу) є елементарні біологічні потреби і лиш на останньому духовні, творчі.

Визначення та правильне передбачення у людей творчих та духовних потреб визначають напрями та локалізацію діяльності книговидавничої продукції, що є дуже важливо в контексті вивчення та дослідження особливостей маркетингу книговидавничої справи.

Література:

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.:Прогресс,1991. – 657с.

2. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 630 с.

3. Хомяков В. Менеджмент підприємства. – 2-гевид., перероб. і доп. – Київ: Кондор, 2009. – 434 с.

4. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_1_90_101.pdf. – 05.12.2013

5. http://book-ye.com.ua/shop/ . – 05.12.2013.

6. http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 . – 05.12.2013.

Науковий керівник :

заслужений працівник культури, Дяченко Юрій Пав