Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТІВ ЗАВДЯКИ ТРЕНІНГОВИМ ЗАНЯТТЯМ «ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ/СНІД»

Автор: 
Тетяна Балицька (Луганськ)

За останній час ми стали свідками швидкого зростання кількості інфекційних захворювань, в тому числі і ВІЛ-інфекції, що викликає захворювання на СНІД. На жаль, ці проблеми частіше не обминають молодь, а саме студентів.

З огляду на це, в Україні існує «Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки» [1]. Тому здійснення програми щодо запобігання ВІЛ/СНІД у молоді України та проведення тренінгів в рамках цієї програми є досить важливо, а запропонована тема є актуальною.

Мета статті: розглянути процес формування безпечної поведінки у студентів завдяки тренінговим заняттям «Зниження ризику ураження ВІЛ-інфекцією/СНІД».

На загальний розвиток ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні впливають фактори, обумовлені складною соціально-економічною ситуацією, зокрема економічною нестабільністю, рівнем бідності та безробіття і, як наслідок, збільшенням кількості споживачів ін’єкційних наркотиків, поширенням проституції, недостатністю профілактичних заходів [2].

Виходячи з цього, метою Національної програми є розв’язання завдань, які передбачають запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, розширення можливості доступу до лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, активізація інформаційно-профілактичної роботи щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. В рамках цього із студентами ЛНАУ проводиться відповідна програма тренінгу «Зниження ризику ураження ВІЛ-інфекцією/СНІД» [6, c. 28-33].

В основі запропонованої програми формування безпечної поведінки покладено концепцію гуманістичної психології К. Роджерса – «тренінг життєвих умінь» [5].

Отже, мета тренінгу: оволодіння необхідними знаннями, навичками і вміннями та формування настанов особистої безпечної поведінки, емоційної і професійної компетентності щодо зниження ризику ураження ВІЛ-інфекцією/СНІД.

Завдання тренінгу: 1) дати знання про основи безпечної поведінки; 2) сформувати практичні навички і вміння щодо зниження ризику ураження ВІЛ-інфекцією/СНІД; 3) сформувати у студентів психологічні настанови, емоційну і професійну компетентність щодо зниження ризику ураження ВІЛ-інфекцією/СНІД.

Для вивчення запропонованої проблеми, куратор академічної групи запрошує психолога, який проводить тренінгове заняття із студентами.

Навчальний матеріал складається з двох навчальних блоків:

1. Характеристика ВІЛ і його вплив на організм людини;

2.Профілактика ВІЛ/СНІД і формування безпечної поведінки.

Заняття проводяться у формі тренінгу. Застосовуються такі методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів: розминка, аналіз конкретних ситуацій, мозковий штурм, бесіда, дискусія, рольова гра тощо.

Наведемо приклад проведення одного із варіантів заняття, у рамках запропонованого тренінгу. Тривалість проведення – 2 години 30 хвилин.

План заняття:

1. Способи досягнення домовленості про безпечний секс (інформаційне повідомлення).

2. Життєві ситуації (рольові ігри).

3. Як навчити своїх знайомих і друзів безпечної поведінці (групова дискусія).

На початку заняття студенти знайомляться із способами досягнення домовленості про безпечний секс.

Перший спосіб (домовтесь): - скажіть партнеру, що Ви розумієте, про що він говорить; - обґрунтуйте те, про що говорите, позитивними прикладами; - перелічіть причини, за якими Ви відчуваєте себе у безпеці; - запропонуйте альтернативні способи сексу і те, що підходить для Вас.

Другий спосіб (докажіть): - говоріть, чого Ви бажаєте; - говоріть від свого імені («Я думаю, що …»); - слухайте партнера; - поважайте почуття та вибір Вашого партнера; - будьте налаштовані позитивно; - вказуючи причини, говоріть про себе, а не про партнера [3].

Далі учасників тренінгу (студентів), розподіляють на групи по 6-8 чоловік. Кожна група отримує якусь «життєву ситуацію», яку вона повинна вирішити. Наприклад: «Сергій не міг дочекатися відпустки. Будучи на полігоні, він не мав контактів з представницями чарівної статі. Приїхавши у відпустку додому, завітав до друзів. У веселій компанії він познайомився з Оксаною. Після вечірки Сергій та Оксана пішли прогулятися. Знайшовши затишне місце вони вирішують зайнятися сексом. Андрій пропонує Оксані використати презерватив, однак дівчина відмовляється, посилаючись на те, що презерватив знижує відчуття».

Завдання: Що Сергію слід зробити ? Що він повинен сказати Оксані? Запропонуйте можливі варіанти відповіді і поведінки Сергія, щоб йому вдалося домовитися з Оксаною про безпечний секс.

По закінченню тренінгового завдання проводиться групова дискусія. Групу ділять на підгрупи по 4-5 чоловік у кожній. Їх завдання – обговорити способи навчання інших безпечної поведінки у випадках наміру мати статеву близькість, вживати алкоголь, наркотики тощо.

Потім кожна з підгруп доповідає свої напрацювання перед всією групою. Проводиться групова дискусія і робляться висновки.

Отже, виходячи з того, що боротьба із СНІДом, є одним з пріоритетних завдань держави в галузі охорони здоров’я населення, запропоноване навчальне тренінгове заняття «Зниження ризику ураження ВІЛ-інфекцією/СНІД» для студентів ЛНАУ є необхідним і потребує подальшого розширення і впровадження.

 

Література:

  1. Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ – інфекції / СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, допомоги та лікування ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки. Постанова Кабінету міністрів України від 4 березня 2004 р. №264.

  2. ВИЧ-инфекция и СПИД / В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряев. – К.: Здоров’я, 2003. – 624 с.

  3. Ворник Б.М. Безпечна поведінка / Ворник Б.М., Голоцван О.А., Голубов О.П. та ін. – К.: ВЦ «Сім’я», 1999. – 56 с.

  4. Гудзовський О.О., Литвиненко Е.С,, Остапенко М.В. та ін. Профілактика ВІЛ/СНІД та ІПСШ і формування безпечної поведінки у військовослужбовців / Гудзовський О.О., Литвиненко Е.С,, Остапенко М.В. та ін. – К., 2003. – 139 с.

  5. Коваль А.М. Основи психології та педагогіки. Навч. посібн. / А.М. Коваль, М.А. Коваль. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2005. – 232 с.

  6. Формування безпечної поведінки у військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів України: Навч.-метод. посіб. / [укл.: О.В. Бойко, М.А. Коваль, Е.С. Литвиненко]. – К.: ВЦ «День печати», 2006. – 218 с.