Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Визначення рівня лояльності споживачів до чаю ТМ «Lipton»

Автор: 
Надія Перегіняк (Львів)

В Україні чаювання стало не просто проведенням часу і способом підтримки здоров'я, але й способом життя і, врешті, звичкою. Про це, наприклад, свідчить тенденція до зростання в кількості спеціалізованих торгових точок і закладів, що заробляють на продажі чаю.

Цьому сприяють такі чинники: ринок в останні роки характеризується стійким ростом; частота споживання чаю в Україні є високою; середньостатистичний вітчизняний споживач вживає близько 400 г чаю на рік; кількість операторів ринку чаю більше 500 та інші [1; с. 114].

Через невпинне поповнення ринку чаю новими торговими марками та урізноманітнення асортименту чаю, все складніше стає для виробника втримати свого покупця, запобігти переключенню його на конкуруючі марки. А тому все більшої актуальності набуває проблема забезпечення лояльності споживачів. Це питання важливе й для тих торгових марок чаю, які вже десятиріччями, навіть сторіччями існують як на світовому, так і на українському ринку. Серед таких і чай ТМ “Lipton’’, визначенню рівня лояльності до якого було присвячено проведене нами соціологічне дослідження у вигляді анкетування [3; с. 64].

Отримані результати дослідження дозволили зробити такі висновки:

1) Попри те, що українці є нацією з усталеними традиціями, у своїх споживацьких уподобаннях вони час від часу полюбляють щось нове. Це притаманно і покупцям чаю – 28% опитаних зазначили, що завжди купують новинки. Але більшість (52%) зазначили, що не звертають увагу на появу чайних новинок. Це може бути як результатом прихильності чи лояльності до конкретних марок, виробників, так і просто наслідком низької зацікавленості у такому товарі як чай (тоді купівля здійснюватиметься за інерцією). Перше твердження доводять наступні результати: 20% респондентів віддають перевагу лише одній торговій марці і тому купують новинки лише цієї марки (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл респондентів за їх ставленням до товарів-новинок на ринку чаю

Показники

Ставленням до товарів-новинок на ринку чаю

Всього

завжди купують

не звертають увагу на появу новинок

віддають перевагу одній марці чаю, тому купують лише новинки цієї торгової марки

Кількість відповідей, од.

14

26

10

50

Частка, %

28,0

52,0

20,0

100,0

 

2) Серед опитаних нами покупців чаю 32% надають перевагу чаю ТМ «Lipton», що є сприятливим для даної компанії, тому що свідчить про її популярність на ринку чаю України. 14% респондентів споживають чай ТМ «Dilmah», що з кожним роком покращує свої позиції на українському ринку, лише на 4% більше споживачів віддають перевагу чаю ТМ «Greenfield» порівняно з ТМ «Dilmah». Ця торгова марка завдяки високій якості і широкому асортименту теж швидко завоювала популярність. ТМ «Мономах», надають перевагу 16% опитаних респондентів. Серед інших варіантів респонденти вказали ТМ «Ahmad», «Бесіда» та «Принцеса Нурі».

3) На шляху до завоювання прихильності, а в подальшому лояльності необхідно, що товар ( марка) виправдав очікування споживача (табл. 2).

Таблиця 2

Розподіл респондентів за відповідністю чаю ТМ «Lipton» їхнім очікуванням

Показники

Очікування респондентів

Всього

товар кращий, ніж очікували

товар такий, як очікували

товар не такий, як очікували

Кількість відповідей, од.

9

18

6

33

Частка, %

27,0

55,0

18,0

100,0

 

Отримані результати можна вважати сприятливими, оскільки в більшості чай ТМ «Lipton» відповідає або навіть перевершує очікування покупців. Те, що він відповідає очікуванням споживачів вказали 55% опитаних, ще 27% респондентів зазначили, що товар, кращий, ніж вони очікували. Лише у випадку 18% опитаних товар цієї марки не виправдав очікувань.

4) Лояльність споживача визначається не лише обсягами і частотою купівлі товару, але й тим, чи згоден споживач витрачати свій час і зусилля на придбання улюбленої марки. Саме тому, нам було цікаво дослідити, як діятимуть споживачі чаю “Lipton’’, якщо цей час буде відсутній у звичному для них місці здійснення його купівлі (табл. 3). Виявилося, що 40% респондентів залишаться «вірними» чаю ТМ «Lipton», і це є досить високий показник як для такого виду товару і існуючої на ринку різноманітності торгових марок.

Таблиця 3

Розподіл респондентів за діями за умови відсутності у звичному місці купівлі чаю ТМ «Lipton»

Показники

Дії респондента

Всього

відмовляться від купівлі чаю ТМ «Lipton»

підуть в іншу крамницю і все одно придбають чай ТМ «Lipton»

не замислювалися над цим

Кількість відповідей, од.

10

13

10

33

Частка, %

30,0

40,0

30,0

100,0

 

Поряд з цим 30% опитаних відмовляться від купівлі чаю даної марки, тому власнику необхідно докладати зусиль для забезпечення постійної наявності і поширеності свого товару у торговій мережі. Ще 30% респондентів не замислювались над можливими своїми діями у такій ситуації.

5) Відомо, що для забезпечення лояльності споживачів значення мають і акційні заходи, які передбачають отримання покупцем певної винагороди за здійснення купівлі. З іншого боку, такі заходи можуть спровокувати й переключення на дану марку з конкуруючих товарів, тобто мотивувати первинну або додаткову купівлю. А це, своє чергою, може бути першим кроком у створенні прихильності. За результатами проведеного нами опитування (табл. 4) 26% опитаних, купуючи чай ТМ «Lipton», отримали в подарунок кружку, 23% - отримали в подарунок фірмову ложку ТМ «Lipton». Отже, майже половина брала участь у такого роду заходах і вони заохочували їх до купівлі. Але водночас 51% з усіх опитаних респондентів в жодній акції не брали участь, а все ж таки залишалися покупцями цієї торгової марки. І цей показник є оптимістичним.

Таблиця 4

Розподіл респондентів за участю у рекламних акціях ТМ «Lipton»

Показники

Участь респондентів у рекламних акціях

Всього

 

 

 

купуючи чай отримали в подарунок кружку

купуючи чай отримали в подарунок фірмову ложку ТМ «Lipton»

в жодній акції не брали участь

Кількість відповідей, од.

9

8

18

35

Частка, %

26,0

23,0

51,0

100,0

 

6) У створенні лояльності важливо знати, наскільки чутливими є споживачі до ціни товару. Адже можливо, що прихильними до певної торгової марки покупці будуть тільки до певного рівня цін. Як видно з табл. 5, 36% респондентів залишаться вірними чаю ТМ «Lipton», якщо ціна зросте. Проте помітна частка (24% опитаних) у такому випадку стане втраченими покупцями – відмовляться від купівлі чаю даної марки. Але тут в подальшому доцільно дослідити яке саме підвищення ціни спричинить таку ситуацію (наприклад, зростання на 3%, на 10%, на 30% тошо). Ще 28% респондентів не замислювались над своїми діями у разі таких обставин, отже ймовірно доведеться докласти зусиль, щоб втримати цих покупців. Тішить й те, що 12% опитаних не відмовляться від купівлі чаю ТМ «Lipton» , а просто купуватимуть його в меншому обсязі.

Таблиця 5

Розподіл респондентів за реакцією на підвищення ціни на чай ТМ «Lipton»

 

Показники

Дії респондентів

Всього

відмовляться від купівлі чаю ТМ «Lipton»

все одно купувати-муть чай ТМ «Lipton»

не замислювалися над цим

купувати- муть в меншому обсязі

Кількість відповідей, од.

8

12

9

4

3

Частка, %

24,0

36,0

28,0

12,0

100,0

 

За умов посилення конкуренції питання забезпечення лояльності споживачів набуває особливої актуальності для всій представлених на ринку марок чаю, зокрема і для досліджуваної (ТМ «Lipton»). Це вимагатиме нових маркетингових підходів до процедури задоволення потреб споживачів. Більше того, необхідна розробка відповідних програм лояльності, адже задоволений споживач — не завжди лояльний. І хоча задоволеність клієнта — перший крок на шляху до завоювання його лояльності, все ж сподівання компанії, що, задовольнивши споживача, вона отримає лояльного клієнта, часто не виправдовуються. А тому завдання операторів ринку чаю полягає в тому, щоб зробити споживачів своєї продукції не лише задоволеними, але й лояльними.

 

Література:

  1. Король - Королевская А. Отфильтрованная прибыль / А. Король-Королевская // Бизнес – 2011. – № 1–2. – С. 114 – 119.

  2. Петрусь М. Ни дня без чая / М. Петрусь, Ю. Мокеева // Drinks+. –2011.– №3.– С. 17 – 22.

  3. Дикаленко. М. Абы чай / М. Дикаленко, Э. Московчук // Бизнес –2011. – № 3–4. – С. 64–65.

  4. Алимова А.И. Обзор рынка чая / А. И. Алимова // Маркетинг – 2010. – №4. – С. 14 – 16.

 

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент Бук Лариса Михайлівна