Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автор: 
Олег Іовенко, Тетяна Кот, Олександр Кошуков, Віктор Малишев, Валентин Перлій (Київ, Україна)

Підготовка студентів вищих навчальних закладів з питань охороні праці та формування відповідного світогляду – одна з найважливіших задач в системі освіти майбутніх спеціалістів. В зв'язку з цим на профільних кафедрах університетів велика увага приділяється підготовці студентів з дисципліни «Основи охорони праці».

Як показує досвід традиційні методи викладання цієї дисципліни недостатньо ефективні, особливо в умовах жорсткого обмеження часу на її викладання.

Вихід з цієї ситуації – впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій. У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» вже майже 10 років для навчання і контроля знань з питань охорони праці використовується програмний комплекс «Автоекзаменатор «Охорона праці» (надалі Автоекзаменатор).

Підготовка студентів з використанням Автоекзаменатора відбувається наступним чином.

Крок 1. Лекційне заняття. Викладач читає лекцію на певну тему згідно до робочої навчальної програми.

Крок 2. На практичному занятті в комп’ютерному класі студент працює з Автоекзаменатором в режимі «Самопідготовка» з текстом лекції, яка прочитана викладачем напередодні. Студент читає матеріал лекції по розділах. Прочитавши перший розділ, він має нагоду оцінити засвоєння знань, викликаючи на монітор комп'ютера контрольні запитання до прочитаного розділу і відповідаючи на них. Комп'ютерна програма фіксує відповіді на кожне запитання і демонструє вірну відповідь при хибній відповіді студента. При роботі з контрольними запитаннями у студента є можливість вивести на екран монітора фрагмент тексту прочитаного розділу, до якого було сформульовано запитання, і повторно вивчити цей матеріал.

Крок 3. Кожне практичне заняття закінчується тестуванням студента. За результатами тестування автоматично виставляється оцінка за п’ятибальною системою.

Як показано в роботі [1], навчання з використанням Автоекзаменатора більш ефективне ніж навчання за традиційним методом.

Література:

  1. Кот Т.М. Практика використання автоматизованих систем у процесі навчання та перевірки знань з курсу «Охорона праці» / Кот Т.М., Кошуков А.В., Русаловський А.В. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №2/3 (26). – 2007. – С. 59-61.