Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СТАН БІОСФЕРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Автор: 
Андрій Косян (Бородянка) Катерина Хомич (Ірпінь)

Сучасне людство займає непросту позицію в біосфері. З одного боку, людина завжди є частиною конкретної екосистеми і зв’язана багатьма біологічними каналами з природними середовищем, а з іншого — людство широко реалізує небіологічні функції: формується соціальне середовище зі своїми законами розвитку, виникає культура та етичні критерії діяльності людей, у результаті праці та використання знарядь праці виникає велика кількість технічних об’єктів, які безумовно чужі природній біосфері. [1, c.71]

У наш час є розвинутими такі галузі техносфери як: хімічна, енергетична, машинобудівна тощо. Усі галузі промисловості, негативно впливають на стан біосфери, а остання на здоров’я людей та інших живих організмів.

На сьогодні абсолютно точно доведено безпосередню залежність здоров'я населення від навколишнього середовища.

На стан біосфери впливає дуже багато різних чинників, які в результаті своєї дії можуть негативно діяти на організм людини чи навіть на цілі екосистеми. Забруднення середовища негативно відображається на здоров’ї людей і на житті всього населення планети. При всіх безперечних успіхах у медицині та санітарному обслуговуванні збільшується кількість хворих на серцево-судинні, онкологічні захворювання, а також хвороби шлунку, печінки і нирок. Зростає чисельність вроджених паталогій. Від хвороб, спричинених забрудненням води, щорічно вмирає близько 5 млн. немовлят. У промислово розвинутих країнах зафіксовані нові захворювання, викликані різними забрудненнями.

За статистикою, серед джерел забруднення на першому місці — відпрацьовані гази автотранспорту (до 70% усіх хвороб у містах викликано ними), на другому – викиди теплових електростанцій, на третьому – хімічна промисловість. [2, c.89]

Теплове забруднення є наслідком теплових викидів переважної більшості промислових підприємств, устаткування і машин, що використовують процеси горіння, нагрівання, теплові агрегати тощо. Нині, вся розсіювана теплота значно менша, ніж та, що надходить з природних джерел, і не чинить істотного впливу на тепловий баланс планети. Крім того, різка зміна температурного балансу середовища внаслідок теплового забруднення починає помітно відбиватися на погоді і навіть на кліматі в цілому, що особливо помітно у великих містах і потужних промислових центрах.

Дослідження показують, що міське населення гостро реагує на шуми, які порушують, відпочинок, а також знижують продуктивність і якість праці. Отже, шум негативно впливає на здоров’я людей, знижує їх працездатність, призводить до захворювань серцево-судинної (гіпертонія), нервової та ендокринної систем і органів слуху. [2, c.120]

Вібрації — це тремтіння або струс усього тіла людини чи окремих його частин під час виконання різних робіт. Тривалі вібрації призводять до сильної втоми і значних порушень багатьох функцій організму: струсу мозку, деформації м’язів, розриву тканин, порушення діяльності нервової і серцево-судинної системи, кровообігу, чутливості шкіри тощо. [2, c.121]

До серйозних чинників забруднення середовища, крім зазначених, належить також підвищення фону електромагнітного випромінювання від численних електротехнічних пристроїв, підвищення звукового фону в середовищі (інфра- та ультразвуки, шуми), а також підвищення радіоактивного фону. [2, c.90]

Деякі види техніки створюють електромагнітні поля, які в окремих районах у сотні разів перевищують середній природний фон. Головними джерелами електромагнітного випромінювання є радіотелевізійні та радіолокаційні станції, засоби радіозв’язку, високовольтні лінії електропередачі, електростанції й трансформаторні підстанції, а також лінії електротранспорту. Ці поля негативно впливають на нервову систему. Поля, напруженість яких 1000 В/м, спричиняють головний біль і сильну втому, а за більших значень — неврози, безсоння, імпотенцію та інші тяжкі захворювання.

Особливо небезпечним забрудником природного середовища є іонізуюче випромінювання, зокрема радіація. Радіонукліди, потрапляючи з їжею, водою або повітрям в організм, руйнують його гени, клітини і тканини. У світі діють джерела штучної радіації — це медичні рентгенівські установки, атомні електростанції, відеотермінали, деякі будівельні матеріали, випробування ядерної зброї. [3, c.121]

Біологічний ефект радіації зумовлений взаємодією енергії з речовиною, наслідком чого є канцерогенез та розвиток раку. В процесі радіоактивного опромінення утворюються також вільні радикали, які руйнують живі клітини і тканини організму людини. Зміна структури може бути настільки значною, що її відновлення стає неможливим. Зміна генетичного коду клітини організму, яку називають мутацією, може призвести до розвитку раку. Таким чином, біологічні ефекти радіації скорочують тривалість життя, спричинюючи захворювання на рак, лейкемію, призводять до серцево-судинних захворювань, а також до зменшення опірності організму різними інфекціями. Особливо чутливі до дії радіації діти та люди зі слабким здоров’ям.

Отже, людям всього світу потрібно задуматися щодо використання ресурсів Землі, треба дбайливіше ставитися до природних багатств, тоді запанує гармонія, зменшиться кількість природних катаклізмів, які зараз мають досить великий вплив на людей. Екологічна ситуація, яка склалася на нашій планеті, складна, тому перш за все варто звернути увагу на взаємини людства і біосфери. Забруднення біосфери — перша причина хвороб і передчасних смертей. Основне завдання нашого часу — не допустити незворотних змін, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища. Суспільство постійно розвивається, але разом з прогресом росте кількісний і якісний характер забруднення біосфери. Людство в цілому, а не окремі країни, повинне подбати про створення системи охорони навколишнього середовища, а інакше доведеться жити в скафандрі.

Істотне природоохоронне значення має вдосконалення транспорту і дорожньої мережі, переведення автомобілів на використання скрапленого газу та газонейтралізаторів, пристроїв, що забезпечують роботу двигунів на суміші бензину з воднем, зниження вмісту шкідливих речовин у викидах та оздоровлення повітряного басейну. Актуальна розробка і вдосконалення технологій щодо знешкодження стічних вод з паралельним удосконаленням станцій очищення. Потрібно проводити заходи, спрямовані на запобігання забруднення середовища хімічними засобами. Необхідно організувати діяльність промислових підприємств згідно з регламентом у залежності від метеорологічних умов, розробляти комплекс заходів, спрямованих на знешкодження, знезараження та утилізацію відходів усіх категорій.

Література:

  1. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. 2-ге вид. — Суми: «Університетська книга», 2005. – 416 с.

  2. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології. 2-ге вид. – К.: Каравелла, 2011. – 304 с.

  3. Запольський А.К., Салюк А. І. Основи екології. 2-ге вид. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с.

  4. http://ru.wikipedia.org/wiki/

  5. http://mgudt.com/articles/

 

Науковий керівник — викладач хімії, біології та екології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Іоніна Світлана Анатоліївна