Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ОЗНАКИ РІЗНИЦІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор: 
Владислав Авраменко (Хмельницький)

Комерційні відносини торговельних підприємств з партнерами починаються із закупівельної діяльності. Тому щоб продати товар та одержати прибуток, необхідно мати в своєму розпорядженні товар.

За своєю економічною природою закупівлі є оптовим або дрібнооптовим товарообігом, що здійснюється торговельними підприємствами з метою подальшого перепродажу куплених товарів.

При плануванні та проведенні закупівель товарів необхідно: враховувати купівельний попит на товари, що купуються; враховувати пропозицію виробників і продавців на ці товари; орієнтуватися на ціну товару, що відповідає діючій ринковій кон’юнктурі; впливати на виробників та оптових продавців товару у напрямку кращого обліку ними купівельного попиту; враховувати інтереси торговельного підприємства щодо організації прибуткової торгівлі; враховувати необхідність формування торгового асортименту товарів; діяти відповідно до розробленої стратегії підприємства.

Виходячи з перерахованих вимог, закупівельна діяльність має проводитися з дотриманням наступних обов’язкових умов: конкуренції постачальників; свободи вибору постачальника; свободи вибору ціни; рівноправності партнерів щодо операції купівлі-продажу незалежно від форм власності, державної приналежності, форми підприємств; матеріальної і моральної відповідальності партнерів по операції один перед одним.

У різних галузях і сферах діяльності України і зарубіжних країн незалежні посередники називаються по-різному: оптові підприємства; оптові фірми; комерційно-посередницькі фірми; комерційно-посередницькі компанії; торгові доми; оптові магазини; дистриб’ютори тощо.

Враховуючи той факт, що всі вони здійснюють торгівлю і займаються комерційною діяльністю, а за своєю роллю та статусом виконують функції сполучної ланки між виробництвом і численними споживачами, найбільш прийнятною назвою для цих фірм-підприємств є «комерційно-посередницька фірма».

Комерційно-посередницькі фірми (КПФ) є найбільш поширеною ланкою в інфраструктурі товарного ринку. КПФ знаходяться в усіх обласних центрах і великих містах обласного підпорядкування України і є оптовими підприємствами різних форм власності (в основному, колективної та приватної), які забезпечують на договірній основі постачання товарів і продукції виробничо-технічного призначення будь-яким споживачам у регіоні і за його межами. Вони можуть бути спеціалізованими за окремими товарними групами або конкретними галузями промисловості. За товарними групами спеціалізуються більшість КПФ оптової торгівлі споживчими товарами. Основними завданнями регіональних КПФ є:

- комплексне і своєчасне надання споживачам товарів відповідно до укладених договорів;

- збільшення обсягів і розширення асортименту товару без яких-небудь лімітів та обмежень;

- зміцнення матеріально-технічної бази на основі досягнень науки і техніки;

- здійснення маркетингових досліджень у сфері діяльності підприємства;

- підвищення якості послуг, що надаються постачальникам і покупцям товарів;

- раціоналізація і підвищення ефективності комерційно-господарських зв’язків.

Основні завдання комерційно-посередницьких фірм визначають ряд виконуваних ними функцій:

- організаційні функції: вивчення та визначення поточної і перспективної потреби в товарній продукції підприємств, організацій регіону, району, міста, галузі; маркетингові дослідження; виявлення та реєстрація потенційних постачальників товарів; визначення за участю споживачів оптимальних форм і методів їх товарного забезпечення; створення достатніх і комплектних товарних запасів; участь в оптових ярмарках, виставках, аукціонах.

- реалізаційні функції:укладення з постачальниками, покупцями договорів на постачання товарної продукції й надання послуг; виконання умов договорів; забезпечення приймання, збереження і складської переробки товарної продукції; реалізація товарної продукції з використанням сучасних форм і методів; ведення розрахунків з постачальниками, покупцями, транспортними організаціями за товарну продукцію, що поставляється і реалізується; суворе дотримання складського технологічного процесу; ведення кількісного, асортиментного, номенклатурного обліку товарів на складах.

- торгово-посередницькі функції: оформлення й організація комерційно-господарських зв’язків; придбання і реалізація товарної продукції; посередництво в збуті товарної продукції; сприяння кооперації підприємств і завантаженню їх вільних потужностей; виявлення, обмін, реалізація невживаної продукції, відходів виробництва і споживання, некондиційних матеріалів.

КПФ, крім діяльності з купівлі-продажу товарної продукції, надають суб’єктам товарного ринку супутні (додаткові) послуги, що сприяють успішній діловій співпраці:

- комерційні (посередницькі) послуги: пошук потрібних товарів, постачальників, оптових покупців;вивчення попиту; допомога в рекламуванні товарів; маркетингові дослідження за замовленням клієнтів та ін.;

- технологічні (виробничі) послуги: розфасовка, упаковка, сортування, обмір, нарізка, розкрій, згинання матеріалів; виготовлення тари, нестандартних виробів; збірка складної техніки; установка, монтаж устаткування; наладка, обкатка, регулювання машин, механізмів, устаткування;

- інформаційно-консультаційні послуги: забезпечення виробників та покупців науково-технічною, економічною, правовою та рекламною інформацією; науково-технічне і організаційно-правове консультування;

- фінансово-розрахункові і кредитні послуги: участь у розрахунках; видача комерційних грошових позик виробникам і покупцям товарної продукції; інвестування виробництва найбільш дефіцитних і перспективних видів товарної продукції;

- транспортно-експедиційні послуги: централізована доставка товарів споживачам; організація доставки окремих матеріалів, виробів, продуктів спеціальними транспортними засобами; отримання вантажів з пунктів відправлення або призначення за дорученням покупців; посилочна відправка штучних і дрібних партій товарної продукції тощо;

- лізингові і прокатні послуги: надання в оренду складської, виробничої, службової та іншої площі, машин, устаткування; видача напрокат устаткування, приладів, інструментів, тари, контейнерів, підйомно-транспортних машин, механізмів, транспортних засобів та ін.

Отже, проведені дослідження виявили, що в сучасній економічній літературі відсутні ознаки розпізнавання оптової торгівлі та посередницької діяльності і більшість авторів ототожнюють ці поняття, хоча повний цикл функцій їх різний. Таким чином це питання потребує подальших досліджень та конкретизації.

 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, Трішкіна Ніна Іванівна