Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЙ МВФ СПРЯМОВАНИХ НА БОРОТЬБУ З ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОЮ КРИЗОЮ 2008-2009 рр.

Автор: 
Стащенко Валерія (Переяслав - Хмельницький)

МВФ - це важливий інститут-регулятор світової фінансової системи, який має на меті першочергові завдання в боротьбі з нестабільністю в цій сфері, але як відомо, економіці притаманна циклічність і «тривалість хвилі» має різні тривалості і важко прогнозується.(короткострокові цикли Кітчина (характерний період - 3-4 роки);середньострокові цикли Жюгляра (характерний період - 7-11 років);ритми Кузнєца (характерний період - 15-20 років);довгі хвилі Кондратьєва (характерний період - 45-60 років).)Окрім «природних» криз фінансової системи, існують ще проблеми викликані збройними конфліктами, революціями, стихійними лихами і т.д. Шляхи запобігання і пом’якшення самих криз ти їх наслідків на національні та світову економіку є найактуальнішим завданням Міжнародного Валютного Фонду.  

Стаття містить складні схеми. Завантажте її для повного перегляду.