Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТУ ВЕБ-САЙТІВ

Автор: 
Чубань Андрій (Київ)

Дана стаття присвячена аналізу особливостей перекладу тексту веб-сайтів, що зумовлені їх лінгвокультурною і функціональною специфікою.

Мета дослідження полягає у проведенні аналізу факторів, що впливають на процес перекладу веб-сайтів та визначення основних особливостей перекладу. Реалізація даної мети передбачає розв’язання наступних завдань:

1) розглянути веб-сайт як лінгвістичне явище;

2) визначити специфіку тексту веб-сайтів;

3) визначити основні особливості, що виникають при перекладі веб-сайтів.

Виникнення Інтернету наприкінці 60-х років як ще одного комунікативного каналу передачі даних, а потім як засобу масової комунікації в XXI столітті призвело до появи не тільки глобального інформаційного середовища, але й особливих віртуальних світів, мережних співтовариств, мережної культури й мережної мови, що обслуговують цей сегмент соціальної реальності, що з'явився не настільки давно. І цей «Інтернет-світ» став настільки масштабним, різноманітним, цікавим і непередбачуваним у своєму розвитку й впливі, що цілий ряд учених, що представляють найрізноманітніші гуманітарні дисципліни, почали вивчати мережу.

На думку Іванової Є.В., електронний текст є однією з одиниць Інтернет-комунікації, якій властиві певні риси. Основна характеристика даного явища – гіпертекстуальність, тобто наявність гіперпосилань, за допомогою яких суб'єкт пересувається по тексту [1, с. 3].

Існує безлічі видів електронного тексту: веб-сайт (який може містити в собі всі нижчеперелічені об'єкти); домашня сторінка (має менший масштаб, ніж сайт); електронна бібліотека; електронний журнал; електронний лист; чат (розмови в «прямому ефірі»); гостьова книга, дошка оголошень; колекція програм; каталог (наприклад, віртуального магазина); комерційні оголошення; рекламні банери) [5, с. 1].

Специфіка перекладу веб-сайтів полягає, по-перше, у тому, що текст у цьому випадку не просто носій інформації: найчастіше це основний критерій, яким керується потенційний замовник при виборі послуг тієї або іншої компанії [3, с. 2].

По-друге, робота з текстом веб-сайту нерідко вимагає певних знань у сфері верстки і веб-дизайну. Тому перекладачі, що спеціалізуються в цій сфері, повинні мати навички комп'ютерної верстки й базові знання програмних і мережних засобів, що забезпечують роботу веб-сайта, а також розуміти особливості сприйняття Інтернет-сайтів.

Наприклад, відомо, що інформація з екрана сприймається гірше, ніж з аркуша паперу, тому текст веб-сайту повинен бути написаний просто, доступно й однозначно.

До стилю викладу тексту веб-сайту висувають набагато більш високі вимоги, ніж до багатьох інших текстів, оскільки він націлений на специфічну аудиторію.

У процесі перекладу сайту необхідно враховувати аспекти, які впливають на видимість сайту в пошукових системах. Переклад у цьому випадку буде нерозривно пов'язаний з пошуковою оптимізацією сайту.

Переклад контенту сайту на перший погляд мало відрізняється від традиційного бізнесу-перекладу. Однак, під час перекладу необхідно враховувати концентрацію й повторюваність ключових слів. Один з найважливіших етапів роботи – це підбір і узгодження ключових слів із замовником.

Крім безпосередньо перекладу тексту сайту, необхідно також перекласти всі елементи графіки й оформлення: кнопки, меню, флеш-заставки, а також елементи коду сайту, заголовки, позначки-теги keywords і description та ін.

Переклад сайту – настільки специфічна діяльність, що найчастіше її виділяють в особливий вид послуги, що вже одержав новий термін: локалізація сайту [2, с. 4].

Під час перекладу сайту потрібно знати й враховувати особливості стилістики вихідних і одержуваних текстів, а також такі параметри, як доступність, простота й лаконічність викладу інформації. Таким чином, переклад, або локалізація сайту містить у собі [4, с. 1]:

 • Переклад сторінок сайту й адаптація інформації з урахуванням специфіки ринку й національного менталітету;

 • Переклад програмних модулів сайту;

 • Адаптація графічного інтерфейсу й коду сайту – меню, кнопок, елементів коду, призначених для пошукових машин;

 • Оптимізація сайту під національні пошукові системи;

 • Збірка, тестування й налагодження локалізованого сайту;

 • Реєстрація в іноземних пошукових системах і довідниках.

Отже, розглянемо основні особливості перекладу веб-сайтів на прикладі офіційних сайтів деяких авіакомпаній:

1. В процесі перекладу меню сайту виділяється тенденція використання трансформації смислового розвитку для більш чіткого розуміння іноземними користувачами інформації, наданої для ознайомлення. Для більш яскравого уявлення проілюструємо це твердження прикладами

 • Акції – special offers;

 • Рейси та авіаквитки – flights and bookings;

 • Корисна інформація – useful notes;

 • Новини і пропозиції – news and specials [6, с. 1].

 • Краща пропозиція – best price;

 • Загальна інформація – company profile [9, с. 1].

 • Розклад – flight schedule [7, с. 1].

 • Послуги під час подорожі – travel services [9, с. 1].

2. Нами булла зафіксована тенденція до застосування аналітичного способу вираження змісту українською мовою, і синтетичної його передачі англійською.

 • Для корпоративних клієнтів – corporate offer [6, с. 1].

 • Програма для корпоративних клієнтів – corporate travel programme [8, с. 1].

У цьому випадку сполучення слів «корпоративний клієнт» передається одним англійським словом «corporate» з метою спрощення і доступності для іноземних клієнтів. Так само як і переклад словосполучення з прийменником для кластерних словосполучень.

3. Варто відзначити використання під час перекладу присвійних займенників замість назви компанії, установи чи програми англійською мовою та при звертанні до користувача.

 • Повітряний парк «Аеросвіту» – our fleet [6, с. 1].

 • Які переваги мають учасники Панорама клубу? – What are your benefits as a Panorama club member? [8, с. 1].

4. Інколи досить вдалі слогани, написані англійською мовою, неможливо передати українською настільки ж вдало, тому спостерігається в перекладі лише передача основного змісту висловлювання. Це відбувається через відсутність в українській мові не тільки прямих, але й подібних аналогів. Наприклад:

 • Wizzit Poland – перельоти в Польщу [9, с. 1].

 • Choose us, fly with us, stay with us – приєднуйтесь [8, с. 1].

У першому прикладі був використаний стилістичний прийом каламбуру, коли англійське слово «visit» було трансформоване у «wizzit» з використанням елементу назви відповідної компанії WizzAir.

5. Ще однією рисою лінгвокультурної адаптації під час перекладу є передача україномовних питальних висловлювань стверджувальними англійською мовою.

 • Як дістатися до аеропорту – Getting to the airport [6, с. 1].

6. Загальною тенденцією перекладу веб-сайтів авіакомпаній є передача одного з розділу меню під назвою «запитання» англійською абревіатурою FAQ (frequently asked questions), яка знайома всім англомовним користувачам.

 

Література:

 1. Иванова Е.В. Лингвистические особенности электронного текста. – Режим доступу: http://www.conference.kemsu.ru/conf/aprel2007/.

 2. Особенности перевода и локализации веб-сайтов. – Режим доступу: http://www.into-russian.ru/articles/perevod_i_likalizaciya_saitov.htm.

 3. Перевод сайтов. Что отличает перевод веб-сайтов от других видов перевода? – Режим доступу: http://www.norma-tm.ru/webtrans.htm.

 4. Переклад та локалізація веб-сайтів. – Режим доступу: http://www.april.com.ua/ua/web.htm

 5. Crystal David. Keypadshorthand. – Режим доступу: http://www.davidcrystal.com.

 6. Офіційний сайт авіакомпанії «Аеросвіт». – Режим доступу: http://www.aerosvit.com.

 7. Офіційний сайт авіакомпанії «Дніпроавіа» – Режим доступу: http://www.dniproavia.com.

 8. Офіційний сайт авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» – Режим доступу: http://www.flyuia.com/ua/main.

 9. Офіційний сайт авіакомпанії «Wizz Air» – Режим доступу: http://www.wizzair.com.

 

Науковий керівник: старший викладач, О.М. Журавльова