Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

За результатами конференції буде видана збірка статей

До друку приймаються статті
обсягом від 5 до 10 сторінок набраних у редакторі WORD
(файл з розширенням *.doc).
Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: conferences@neasmo.org.ua
або на СD-дисках ( дискети не приймаються ) із додаванням друкованих матеріалів.

ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ