Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку

Шановні викладачі, аспіранти, студенти! Міністерство освіти і науки України, Державний Вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», Студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності».

Інформують Вас, що з 28 до 30 квітня 2010 р. проводиться ІІ-га Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку».

За результатами конференції будуть видані збірки матеріалів.
Робочі мови конференції - українська, російська.
Останній термін подання статей – до 25 квітня 2010 року (включно).

Вартість публікації статті у збірнику складає:
Оргвнесок - 30 грн. 
5 сторінок формату А4 - 75 грн.,
6 стор. - 85 грн.,
7 стор. - 95 грн.,
більше 7 сторінок - кожна наступна сторінка 20 грн.

Кошти перераховуються на рахунок:
Р/р: 26001513148501
Філія «Центральне РУ Банку «Фінанси та кредит»
ВАТ МФО 300 937

Одержувач: МГО «Незалежна асоціація молоді». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 26426765.
Призначення платежу: благодійний внесок на видання збірника матеріалів конференції.