Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Липень / Июль 2012

 

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД».

IIІ Международная научно-практическая интернет-конференция

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ».

29 – 31 липня 2012 р. / 29 – 31 июля 2012 г.

 

Секції: Біологічні науки, Державне управління, Екологія, Економіка, Історія, Математика, Мистецтво, Педагогіка, Політологія, Право, Психологія, Сучасні інформаційні технології, Фізична культура та професійний спорт, Філософія.

 

Секции: Биологические науки, Государственное управление, Экология, Экономика, История, Математика, Искусство, Педагогика, Политология, Право, Психология, Современные информационные технологии, физическая культура и профессиональный спорт, Философии.

Переяслав-Хмельницький 2012 / Переяслав-Хмельницкий 2012

Матеріали конференції можна скачати ТУТ

Бажаємо Вам плідної роботи! / Желаем Вам плодотворной работы!

Оргкомітет / Оргкомитет

З друкованою версією збірника можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за адресою: 08401, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна.

С печатной версией сборника можно ознакомиться в библиотеке Государственного высшего учебного заведения «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» по адресу: 08401, ул. Сухомлинского, 30, г. Переяслав-Хмельницкий, Киевская обл., Украина.

P.S. Відповідальність щодо достовірності висловлених наукових думок та наведених інформаційних даних несуть учасники конференції.

Протягом 29 липня статті розміщуються на сайті.

P.S. Ответственность относительно достоверности изложенных научных мнений и приведенных информационных данных несут участники конференции.

В течение 26 июля статьи размещаются на сайте.