Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Листопад 2012 р. / Ноябрь 2012

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД».

V Международная научно-практическая интернет-конференция

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ».

17 – 19 листопада 2012 р. / 17 – 19 ноября 2012 г.

Секції: Біологічні науки, Державне управління, Екологія, Економіка, Історія, Математика, Педагогіка, Право, Психологія, Сучасні інформаційні технології, Фізична культура та професійний спорт, Філологічні науки, Філософія.

Секции: Биологические науки, Государственное управление, Экология, Экономика, История, Математика, , Педагогика, Право, Психология, Современные, Информационные технологии, физическая культура и профессиональный спорт, Филологические науки, Философии.

Переяслав-Хмельницький 2012 / Переяслав-Хмельницкий 2012

Матеріали конференції можна скачати ТУТ

Бажаємо Вам плідної роботи! / Желаем Вам плодотворной работы!

Оргкомітет / Оргкомитет

З друкованою версією збірника можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за адресою: 08401, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна.

С печатной версией сборника можно ознакомиться в библиотеке Государственного высшего учебного заведения «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» по адресу: 08401, ул. Сухомлинского, 30, г. Переяслав-Хмельницкий, Киевская обл., Украина.

P.S. Відповідальність щодо достовірності висловлених наукових думок та наведених інформаційних даних несуть учасники конференції.

Протягом 17-18 листопада статті розміщуються на сайті.

P.S. Ответственность относительно достоверности изложенных научных мнений и приведенных информационных данных несут участники конференции.

В течение 17-18 ноября статьи размещаются на сайте.