Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Грудень 2012 / Декабрь 2012

 

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»


VI Международная научно-практическая интернет-конференция

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»


22-24 грудня 2012 р. / 22-24 декабря 2012 г.


Секції: Біологічні науки, Екологія, Економіка, Історія, Математика, Педагогіка, Право, Психологія, Сучасні інформаційні технології, Фізична культура та професійний спорт, Філологічні науки, Соціологія.

 

Секции: Биологические науки, Экология, Экономика, История, Математика, Педагогика, Право, Психология, Современные, Информационные технологии, Физическая культура и профессиональный спорт, Филологические науки, Социология.


Переяслав-Хмельницький 2012 / Переяслав-Хмельницкий 2012


Матеріали конференції можна скачати ТУТ

 

Бажаємо Вам плідної роботи! / Желаем Вам плодотворной работы!


Оргкомітет / Оргкомитет