Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Квітень 2013 р. / Апрель 2013 г.

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

Х Международная научно-практическая интернет-конференция

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»

29 по 30 квітня 2013 р. / 29 по 30 апреля 2013 г.

Секції: Біологічні науки, Географія та геологія, Екологія, Економіка, Історія, Математика, Мистецтво, Педагогіка, Політологія, Право, Психологія, Сучасні інформаційні технології, Фізична культура та професійний спорт, Філологічні науки, Філософія.

Секции: Биологические науки, География и геология, Экология, Экономика, История, Искуство, Математика, Педагогика, Политология, Право, Психология, Современные информационные технологии, Физическая культура и профессиональный спорт, Филологические науки, Философия.

Переяслав-Хмельницький 2013 / Переяслав-Хмельницкий 2013

Матеріали конференції можна скачати ТУТ.

Бажаємо Вам плідної роботи! / Желаем Вам плодотворной работы!

Оргкомітет / Оргкомитет