Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Вересень / Сентябрь 2013

ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

 

ХV Международная научно-практическая интернет-конференция

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»

 

29 по 30 вересня 2013 р. / 29 по 30 сентября 2013 г.

 

Секції: Біологічні науки, Мистецство, Політологія, Психологія, Сучасні Інформаційні Технології, Фізична культура і професійний спорт, Екологія, Економіка, Історія, Педагогіка, Право, Філологічні науки, Філософія

 

Секции: Биологические науки, Творчество, Политология, Психология, Современные информационные технологии, Физкультура и профессиональный спорт, Экология, Экономика, История, Педагогика, Право, Филологические науки, Философия

 

Переяслав-Хмельницький 2013 / Переяслав-Хмельницкий 2013

 

Матеріали конференції можна скачати ТУТ.

 

Бажаємо Вам плідної роботи! / Желаем Вам плодотворной работы!

 

 

 Оргкомітет / Оргкомитет