Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Грудень / Декабрь 2013

ХVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

 

 ХVІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция 

 «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»

 

 29 - 30 грудня 2013 р. / 29 - 30 декабря 2013 г.

Секції: Біологічні науки, Мистецство, Політологія, Психологія, Педагогіка, Математика, Соціологія, Сучасні інформаційні технології, Фізична культура і професійний спорт, Екологія, Економіка, Історія,  Право, Філологічні науки, Філософія

Секции: Биологические науки, Искуство, Политология, Психология, Математика Социология, Современные информационные технологии, Физкультура и профессиональный спорт, Экология, Экономика, История, Педагогика, Право, Филологические науки, Философия

Переяслав-Хмельницький 2013 / Переяслав-Хмельницкий 2013

Скачати матеріали конференції: скачати

Бажаємо Вам плідної роботи! / Желаем Вам плодотворной работы!

Оргкомітет / Оргкомитет