Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор: 
Василь Німченко (Богуслав, Україна)

Для того, щоб розкрити механізм і висвітлити результати чудодійної  сили музичного мистецтва, треба  передусім звернутися до існуючої  в сучасній науці інформаційної картини світу й визначення місця людини в ній. Вчені стверджують, що людський  організм є одночасно приймачем і аналізатором різних інформаційних струмів навколишнього  світу, і саме людина виступає носієм інформації.

 Комплексні наукові дослідження та численні  історичні свідчення підтверджують, що танці, пісні та звукове інтонування з`явилося набагато раніше, ніж мова. Це дає підстави припустити, що власне музика була первісною мовою людства.

Музика вносить позитивну релаксацію під час занять фізичної культури, дає змогу провести навчальну "інтеграцію", яка є запорукою  розвитку стійкої, довготривалої загартованості. Вона є основою того, що нейтралізує, пом`якшує промислові й транспортні шуми сучасних мегаполісів, тому її успішно можна використовувати з метою зниження збудження, приведення людини в спокійний стан[1, с. 23].

 Функціональна музика – це спеціально підібрані музичні твори, передбачені для стимуляції фізіологічних і психічних процесів у навчальній, трудовій чи спортивній діяльності.

 Розминка, насичена цікавими загальнорозвивальними спеціальними та підготовчими вправами до основної  частини заняття, включає музичний сеанс стимуляції. Завдання музики: поліпшити настрій, зняти почуття втоми, емоційно збадьорити студентів з розвантаженням їхньої  нервової системи від напруження від навчання або роботи.

 Музика настроює рушійний апарат на ритм навчально-тренувального процесу, вносить у роботу елементи гармонізації, привабливості та комфорту, допомагає більш успішному вирішенню поставлених завдань. Програма музики складається в основному із спортивних, народних і танцювальних мелодій з виразним ритмічним малюнком, який відповідає особливостям фізичних вправ. Така музика допомагає без додаткових вольових зусиль "укладати" елементи вправ, що виконуються, в рамки часу обмеженими музичними мотивами. Динамічно підібрана музика (нарощування або ослаблення гучності, плавність або переривчастість звучання) рефлекторно стимулює ступінь напруження і розслаблює м`язи, що працюють,  створює повільність або поривчастість рушійних дій.

 Гармонія музики і пластика тіла, що виникають при цьому, забезпечує легкість, чіткість і красу рухів, доставляє естетичне задоволення, підвищує задоволення від виконання роботи.

 Сеанс заспокійливої музики триває 5 - 7 хвилин і проводиться в кінці заняття в поєднанні з ходьбою і виконанням нескладних фізичних вправ на заспокоювання дихання. Основні завдання заспокійливої музики - приємне переключення уваги студентів, плавне зняття збудження, що виникає  під час виконання фізичних вправ, зниження втоми  і нервової  напруги, прискорення виконання відновлювальних процесів в організмі.

 До програми  заспокійливої музики включають задушевні ліричні твори. З метою переключення нервової системи на нові форми діяльності (заняття з інших предметів) для заключної частини заняття добирають яскраві музичні твори.

 Такий мелодичний підбір  добре допомагає  спаду нервово-м`язового навантаження, полегшує та прискорює  відновлювальні процеси в організмі.

 Цікаво відмітити, що заряд  емоцій,  одержаних на таких музичних заняттях, не зникає після їх закінчення. Тільки  поступово він зникає, залишаючи стимулюючі дії ще на декілька годин, допомагаючи  більш активно і успішно вчитися на заняттях з інших предметів.

Далі наводимо комплекси вправ із використанням музичного супроводу.

Вправа № 1

 Варіант А. Вихідне положення (в.п.) - ноги в сторони, руки вниз, кисті в замок. 1 - піднятися на носки, руки вгору долонями зовні; 2 - опускатися на всю стопу і присісти на правій нозі, невеликий уклін наліво. 3 - з поворотом ліворуч опустити руки вниз; 4 в.п. Те саме в інший бік.

Варіант Б. В.п.  стоячи, руки вгору долонями зовні, пальці переплетені. 1 - крок правою ногою в сторону, присісти на ній, невеликий нахил вліво; 2 - приставити  ліву ногу до правої, повернутися у в. п.; ; 3 - присісти, зігнути руки до грудей і випрямити вперед долонями зовні; 4 - в.п. Те саме в інший бік.

Вправа № 2

 Варіант А. 1 - поставити праву ногу на носок схресно перед лівою, руки схрестити перед собою; 2 - крок правою в сторону, руки в сторони, потягнутися за рукою вліво; 3 - потягнутися за рукою, паворуч; 4 - повторити рахунок 3. Те саме в інший бік.

 Варіант Б. Повторити рахунки 1-2 варіанта А; 3 - присісти з невеликим нахилом ліворуч, круг правою рукою перед собою; 4 - випрямитися, руки в сторони. Те саме і в інший бік.

Вправа № 3

 В.п. - стоячи. ноги в сторони.

 Варіант А. 1 - з поворотом праворуч зігнути праву ногу вперед на носок, горизонтальний нахил вперед, руки вперед; 2 в.п.; 3 - присідаючи, нахил праворуч, ліву руку зігнути за спиною ліктем вгору, а праву - ліктем вниз (постаратися з`єднати пальці за спиною); 4 - в.п. Те саме в інший бік.

 Варіант Б. 1 - 2 - двічі пружинячи повторити рахунок 1 варіанта А; 4 - як у варіанті А. Те саме в інший бік.

Вправа № 4

В.п. - стоячи на носках.

 Варіант А. 1 - зігнути ліву ногу і опустити праву на п`ятку, повернути ліве коліно праворуч, тулуб і трохи зігнути руки розвернути ліворуч; 2 - в.п.; 3 - повторити рахунок 1 в інший бік; 4 - в.п.

 Варіант Б. Повторити рахунок 1 варіанта А; 2 - те саме в інший бік; 3 - повторити рахунок; 4 - удержувати  положення  рахунка 3. Те саме з іншої ноги.

 Варіант В. Повторити рахунки 1 - 4 варіанта Б; 5 - 6 - крок лівою ногою в сторону, руки на пояс; Плечі вивести вперед; 7 - 8 - піднятися на носки, розвернути плечі. Те саме з кроком в інший бік.

Вправа № 5

В.п.- стоячи, ноги в сторони, руки на пояс.

 Варіант А. 1 - піднятися на носки, трохи зігнути коліна; 2 повертаючи п`ятки ліворуч, опустити їх на підлогу, коліна випрями (руки і плечі залишаються нерухомими); 3 - піднімаючись на носки, трохи зігнути коліна; 4 - повертаючи п`ятки праворуч, повернутися у в.н.; Те саме в інший бік.

 Варіант Б. Те саме виконуючи вдвічі швидше.

 Варіант В. 1 повторити рахунки 1 - 2 варіанта А; 2 - в.п. 3 - круговий рух стегном праворуч, згинаючи ногу, ставлячи її на носок; 4 - повторити рахунок 3. Те саме в інший бік.

 

Вправа № 6

Біг і різнобічні варіанти стрибків.

Вправа № 7

(для м`язів шиї)

  В.п. - стоячи, ноги вбік, руки на пояс.

 Варіант А. 1 - з поворотом праворуч нахилити голову назад, відвести назад лікті, прогнутися; 2 - повернутись  у в.п., нахилити голову вперед, лікті вивести вперед. Те саме в інший бік.

 Варіант Б.  1 - 4 круговий рух головою праворуч; 5 - 8 - те саме ліворуч.

Вправа № 8

(для плечового по`ясу).

В.п. - стоячи, ноги в сторони.

 Варыант А. 1 - зігнути праву ногу, піднімаю її на носок, підняти праве плече (потягнутися ним до вуха); 2 - в.п. ; 3 - - 4 - повторити рахунки 1- 2; 5 - 6 -Те саме з другої ноги в інший бік.

 Варіант Б. 1 – зігнути праву ногу, піднімаючи її на носок, вивести праве плече; 2 - те саме лівою ного, піднімаючи ліве плече, повернутися у в.п.; 4 - те саме з другої ноги. 5 - зігнути праву ногу, піднімаючи її на носок, вивести праве плече уперед; 6 - те саме з другої ноги; 7 - випрямляючи праву ногу  повернутися у в.п.; 8 - те саме з другої ноги.

Вправа № 9

(для рук і плечового поясу).

В.п. - стоячи, ноги в сторони, руки вперед, долоні разом.

Варіант А. 1 - зігнути праву ногу, поворот тулуба ліворуч, руки зігнути долонями до себе, продовжити рух вниз, випрямити їх уперед; 2 - повертаючись у в.п., нахилитися за руки вперед; 3- 4 - те саме в другий бік.

 Варіант Б. Виконати вправу вдвічі швидше.

 Варіант В. Повторити рахунок 1 - 4варіанта А; 5 - напівприсісти, коліна в сторони, мах руками в сторони; 6 - в.п.; 7 - напівприсісти, коліна в сторони, мах руками вгору; 8 - в.п.

Вправа № 10

(для тулуба)

В.п. - стоячи, ноги в сторони.

 Варіант А. 1 - з поворотом праворуч горизонтальний нахил вперед, руки вперед; 2 - пружинячи, повторити рахунок 1; 3 - 4 - нахиляючись, торкати пальцями підлогу, перевести руки і тулуб по дузі вперед , ліворуч, у в.п. Те саме в інший бік.

 Варіант Б. 1 - з поворотом праворуч мах зігнутою правою ногою вперед; 2 - 4 - повторити рахунки 2 - 4 варіанта А. Те саме з іншої ноги.

Вправа № 14

(для ніг)

В.п. - ноги вбік у напівприсяді, коліна в сторони, руки на стегнах.

 Варіант А. 1 - відвести таз праворуч, праву ногу на носок; 2 - опускати праву ногу на п`ятку, відвести таз ліворуч, ліву ногу на носок; 3 - 4 - повторити рахунок 1. те саме з іншої ноги.

 Варіант Б. Повторити рахунки 1 - 2 варіанта А;  3 - повторити рахунок 1 варіанта А; 4 - опустити праву п`ятку, повернутися у в.п.; 5 - мах зігнутою правою ногою в сторону в напівприсяді на лівій; 6 в.п.; 7 - мах правою ногою в сторону в напівприсяді на лівій, плеснути в долоні над головою; 8 - в.п. Те саме в інший бік.

 

Вправа № 15

(для ніг)

В.п.  ноги вбік у напівприсяді, коліна в сторони, руки на поясі.

 Варіант А. 1 - не змінюючи положення ніг, з`єднати коліна; 2 - в.п.; 3 - не випрамляючись, піднятися на носки, коліна в сторону; 4 - в.п.

 Варіант Б. Те саме виконати вдвічі швидше.

 Варіант В. 1 - 4 виконати рухи варіанта Б; 5 - не випрамляючись повернути обидва коліна праворуч; 6 - повернути коліна ліворуч; 7 - 8 - в.п.

Вправа № 16

Біг і стрибки. Виконуються різні варіанти стрибків.

Вправа № 17

(для м`язів живота)

В.п. - лежачи на спині, руки витянути над головою. 1 - 2 - підняти праву ногу, трохи піднімаючи голову і плечі, лівою рукою доторкнутися ноги; 9 - 14 - те саме виконати на кожний рахунок 6 разів вдвічі швидше, не повторяючись у в.п.; 15 - 16 - в.п. [3,с. 15].

Література:

1.     Головніна Н.В. Музичний супровід на уроках фізичної культури // Фізичне виховання в школах України. – 2012. - №1.

2.     Євстігнєєва Н.І. Музика як засіб саморегуляції // Постметодика. – 2007. - №2.

3.     Мусієнко В.Ю. Заняття фізичною культурою у музичному супроводі // Фізичне виховання в школі. – 2011. - №5.