Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття

Шановні викладачі, аспіранти, студенти!

Державний Вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,

Студентське наукове товариство історичного факультету

«Комітет дослідження історії та сучасності».

 

Інформують Вас, що з 14 до 16 грудня 2009 р. проводиться Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття».

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою: http://www.neasmo.org.ua розділ «Наукові конференції».

 

За результатами конференції будуть видані збірки матеріалів.

Робочі мови конференції - українська, російська.

Останній термін подання статей - до 12 грудня 2009 року.

 

Вартість публікації тез у збірнику складає:

Оргвнесок - 30 грн.

2 сторінки А4 - 30 грн.,

більше 2 сторінок - кожна наступна сторінка 20 грн.

 

Кошти перераховуються на рахунок:

Р/р: 26001513148501

Філія «Центральне РУ Банку «Фінанси та кредит»

ВАТ МФО 300 937

Одержувач: МГО «Незалежна асоціація молоді».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 26426765.

 

Призначення платежу: благодійний безповоротний внесок на видання збірника матеріалів конференції.

ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ