Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

"Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку"

Шановні викладачі, аспіранти, студенти!

Державний Вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
Студентське наукове товариство історичного факультету
«Комітет дослідження історії та сучасності»

вітають Вас на І-шій Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Український науково-інтелектуальний простір:
реалії та перспективи розвитку»
.

Збірник тез конференції буде надіслано на адреси учасників, вказані у відомостях про автора

На одну наукову працю надсилається 1 (один) збірник матеріалів конференції. Для отримання додаткових екземплярів збірника матеріалів необхідно сплатити їх вартість у розмірі 20 гривень за кожний додатковий примірник. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно, вказавши про це у квитанції, що надсилається.
Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу через два тижні після закінчення конференції.

Адреса оргкомітету:

08401, Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського 32, Гурт. 1, кім. 108.
Контактна особа: Бобровнік Юрій Вікторович
Контактні телефони: 8 (097) 923-16-58
E-mail: conferences@neasmo.org.ua

Координатор у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» - Кикоть Сергій Миколайович
Тел. 8 097 625 80 83

За результатами конференції буде видана збірка статей

До друку приймаються статті
обсягом від 5 до 10 сторінок набраних у редакторі WORD
(файл з розширенням *.doc).
Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: conferences@neasmo.org.ua
або на СD-дисках ( дискети не приймаються ) із додаванням друкованих матеріалів.

ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Вартість публікації у збірнику:

Оргвнесок - 30 грн.
5 сторінок формату А4 - 75 грн.,
6 сторін. - 85 грн.,
7 стор. - 95 грн.,
більше 7 стор. - кожна наступна 15 грн.