Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ «НАУКА І СУСПІЛЬСТВО» ТА ВИСВІТЛЕННЯ В НИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ (1951-1971 РР.)

Автор: 
Тетяна Логвинюк (Переяслав-Хмельницький)

Замислившись, ми помічаємо, що всі матеріальні об’єкти, які нас оточують, не що інше, як матеріалізоване втілення в життя людських думок, помислів, ідей. На кожному етапі розвитку суспільства періодичні видання не тільки висвітлювали будівництво нових заводів, електростанцій, космічних кораблів, досягнення в лазерній і комп’ютерній техніці, а й були своєрідним літописом наукових знань, та їх ефективним популяризатором.

У даному огляді автор робить спробу розкрити основні напрямки змісту журналу «Наука і суспільство» в 1951-1971 рр., та показати чим журнал зацікавлював читачів.

У журналі «Наука і суспільство» склалася певна традиція, коли зміст систематизувався в спеціальні рубрики, як от: «З життя Товариства», «З усіх континентів», «Сторінки історії», «Книжкова полиця», «Критика і бібліографія», «Видатні радянські вчені», «СРСР: калейдоскоп винаходів», «Трибуна новаторів виробництва», «Відповіді читачам», «Наука в братніх республіках», «В країнах народної демократії», «Сторінки радіоаматора», «Наука і релігія», «Життя видатних людей». У цих рубриках журнал систематично висвітлював новітні наукові розробки радянських вчених, статті з актуальних питань пропаганди політичних і наукових знань серед трудящих, також узагальнювався кращий досвід роботи підприємств і наукових лабораторій. Журнал рекомендував тематику лекцій, кращі публічні виступи видатних вчених-новаторів промисловості і сільського господарства, критичні статті й рецензії на науково популярну літературу та спеціальні розділи, які присвячувалися досягненням науки про походження Всесвіту та його освоєння, що було одним з найголовніших завдань радянської науки, яка вела конкурентну боротьбу із зарубіжною наукою в умовах «холодної війни» [1; с. 1].

За підрахунками автора найбільшу площу публікацій мали рубрики «Наука і сільське господарство» та «Успіхи радянської науки і техніки». Саме в цих рубриках понад чотири тисячі спеціалістів у галузі механіки і машинобудування, гірничої справи, металургії, енергетики і зв'язку [2, 3, 4], залізничного транспорту і будівництва, харчової і легкої промисловості [5] висвітлювали наукові і виробничі здобутки в статтях, кореспонденціях та нарисах.

Журнал «Наука і суспільство» активно пропагував досягнення вітчизняної і світової науки. Враховуючи ідеологічні парадигми радянської доби, друковане видання надавало перевагу пропаганді відкриттів саме соціалістичної науки. В повідомленнях, кореспонденціях, статтях, переважала інформація про здобутки в розвитку радіотехніки, електрозварювання, машинобудування, практичне застосування досягнень фундаментальної науки. Поєднання різноманітних рубрик і жанрів друкованих матеріалів, їх інформаційна насиченість роблять журнал «Наука і суспільство» важливим джерелом вивчення історичного розвитку науки і техніки в 1951-1971рр.

Література:

  1. Від редакції журналу «Наука і життя»// Наука і суспільство. – 1951. – № 1 – С.1.
  2. Лебедь Д.П. Мости будують на заводі / Д.П. Лебедь // Наука і суспільство. – 1954. – № 9 – С.9 – 10.
  3. Патон Б.Є. Нове в електрозварюванні / Б.Є. Патон // Наука і суспільство. – 1951. – № 8 – С.16 – 18.
  4. Тетельбаум С.І. Великий винахід / С.І. Тетельбаум // Наука і суспільство. – 1951. – № 2 – С.20 – 21.
  5. Технічні знання в маси // Наука і суспільство. – 1955. – № 1 – С.3 – 6.