Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

травень 2012 / май 2012

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД».

II Международная научно-практическая интернет-конференция

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ».

26 – 28 травня 2012 р. / 26 - 28 мая 2012 г.

Секції: Біологічні науки, Географія та геологія, Екологія, Економіка, Історія, Математика, Мистецтво, Педагогіка, Політологія, Право, Психологія, Сучасні інформаційні технології, Фізична культура та професійний спорт, Філологічні науки, Філософія.

Секции: Биологические науки, География и геология, Экология, Экономика, История, Математика, Искусство, Педагогика, Политология, Право, Психология, Современные информационные технологии, физическая культура и профессиональный спорт, Филологические науки, философии.

Переяслав-Хмельницький 2012 / Переяслав-Хмельницкий 2012

Матеріали конференції можна скачати ТУТ

Бажаємо Вам плідної роботи! / Желаем Вам плодотворной работы!

Оргкомітет / Оргкомитет

З друкованою версією збірника можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за адресою: 08401, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна.

С печатной версией сборника можно ознакомиться в библиотеке Государственного высшего учебного заведения «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» по адресу: 08401, ул. Сухомлинского, 30, г. Переяслав-Хмельницкий, Киевская обл., Украина.

P.S. Відповідальність щодо достовірності висловлених наукових думок та наведених інформаційних даних несуть учасники конференції.

Протягом 26 травня статті розміщуються на сайті.

P.S. Ответственность относительно достоверности изложенных научных мнений и приведенных информационных данных несут участники конференции.

В течение 26 мая статьи размещаются на сайте.